xx:xM xx:Mx xx:xx xU:xx Ux:xx
C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, elk schriftwoord het waard om te bestuderen, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. (2Tim.3:16)

Voor de tekstvermelding is in het algemeen gebruik gemaakt van de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbel Genootschap. (NBG)

Andere gebruikte Bijbelvertalingen:

  HB    = Het Boek
  STV  = Staten Vertaling
  NBV = Nieuwe Bijbel Vertaling
  KJV  = New King James Version

reactie Reageer via Email
voegzaan 'Ichtus' & 'De Weg'
uiltje Toon 'Uiltjes' Intro
Mijn boeken site...

Meest bezocht:
015 Davids tabernakel
098 Gods Licht
039 Goede voornemens...
007 De profetenschool
057 Een pot nat?
016 Wat is een Gemeente?
056 Een legioen demonen?
024 Brood en spelen
027 Kaf en koren
087 Vrijmoedigheid

Recent bezocht:
037 Het vleesgeworden Woord
132 Gedoogcultuur
088 Samaritanen
083 Rodeo-Praise
128 Associatiegebrek
017 De praktijk
015 Davids tabernakel
048 1234567890
070 Orde op zaken
043 Gemeente visie ...


Contact Rev.Camp

Spreuk van de dag: Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here. (Spr.16:33)
c4y-inhoud
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]