index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

What's In A Name?

Is het u weleens opgevallen dat we vaak onze toevlucht nemen tot spreekwoorden, gezegden en benamingen wanneer we iets willen aanduiden wat we niet in twee, drie woorden kunnen vatten? Elk beestje moet zo z'n naampje hebben, elk doosje een etiketje.

Wie ooit de uitspraak 'What's in a name' heeft gedaan weet ik niet. Ik geef Shakespeare het voordeel van de twijfel, want het heeft wel iets weg van 'To be or not to be...' We proberen dus alles in een benaming te vatten. Zelfs het christelijke erf hebben we ordentelijk ingedeeld. Maar... 'What's in a name?

Moeten we eigelijk niet, als goed christen, allemaal geloofsdoop gezind zijn, vol van pinkstervuur en hervormd in ons denken, om samen één heilsleger te vormen? Leuke woordspeling, vindt u niet? Maar in onze hokjesdrang spreken wij bijvoorbeeld van 'Messiaanse Joden' en bedoelen daarmee gewoon 'mensen van de Weg' (1) of wel; (mede) christenen. (2) (Alsof wij op deze titel - als gelovigen uit de heidenen - het exclusieve alleenrecht zouden hebben...)

Toch geloven we, als het goed is, allemaal hetzelfde. Legt u voor de aardigheid de verschillende geloofsbelijdenissen maar eens naast elkaar.... Waarschijnlijk hebben we enkel een verschillende beleving of gevoelswaarde bij bepaalde Bijbelse zaken; al dan niet bij ervaring gevormd (of soms aangepraat).

Zelfs binnen onze eigen kring hebben we met vastgeroeste en ingeslepen begrippen te kampen. Zo willen we dolgraag opwekking, maar hebben al moeite met kleine veranderingen. Ja toch? De wereld waarin wij leven verandert in rap tempo. De maatschappij verandert. Normen en waarden veranderen. Wijzelf veranderen (!?).

En als het goed is verandert de Gemeente dus ook! Gemeentezijn was 10 jaar geleden anders dan nu, en zal over 10 jaar ook weer anders zijn. Een Gemeente die niet (mee) verandert is niet meer relevant voor de wereld. Lees wel; de Gemeente in z'n vormgeving verandert, NIET het Evangelie!

De noodzaak om te veranderen houdt niet in dat iets in het verleden verkeerd was. Voor die tijd was het wel degelijk relevant, want God doet niets zonder rede! Soms hebben we gewoon een verandering nodig!

Een verandering brengt bewustwording voort, regelmaat daarentegen slechts gewoonten. Hoever de Gemeente van haar primaire roeping afstaat moge blijken uit de vrijblijvendheid waarmee mensen onze diensten kunnen bezoeken. De huidige maatschappij heeft het over vrijheid, maar bedoelt eigelijk vrijblijvendheid.

Alleen al daarom is verandering noodzakelijk! Wanneer God voor onze tijd iets anders voor heeft dan wij gewend waren, omdat de wereld dit nodig heeft, dan kan dat bij ons best wat 'storm' opleveren. Maar waar zijn we op gericht?

Jezus wees bijvoorbeeld Nicodemus op de wind van de Geest, met verwijzing naar zijn schriftkennis (3) Een eye-opener? Voor zover u het nog niet had opgemerkt; Veel beweging en ontwikkelingen van de laatste tijd gaan zich als een legpuzzel aaneensluiten en baant daarmee Gods weg door de duisternis; 'opdat alle volken Zijn heil zullen zien.'! Johannes de Doper citeert een gegeven moment (4) de profeet Jesaja aan:

'Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid ... en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen;'

'gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen: Verlaten, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden. Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.' (5)

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak opgewonden wanneer ik deze versen lees en zie het al in plaatjes voor me; Vurige gebedsgroepen die de hemel bestormen, Uitbundige Praise diensten, Intensief herstellend onderwijs. Maar ook; maatschappelijke verandering doordat Gemeente(n) de voorbeeldfunctie gaan vervullen die God vanaf het Begin heeft bedoeld.

Toekomstmuziek, Dagdromerij? Waarom nu wel? (en vroeger niet...?) Als het nu wel de tijd is, wie zal het dan keren? (6) Het enige wat wij moeten doen, is meegaan en instemmen met die verandering.

Laten we dus loskomen van onze etiketjes, vooroordelen en beeldvorming. Want; What's in a name? Maar één ding blijft onveranderd: Er is geen andere naam waardoor wij gered kunnen worden dan; Jezus! (7)

    Rev.Camp     [jul'02]     C046    


(1) Hand.19:23 (2) Hand.11:26 (3) Joh.3:10 (4) Luc.3:6 (5) Jez.62:1-10 (6) Jes.43 (7) Hand.4:12
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]