index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Ons geestelijk DNA

Door gebruik van DNA-materiaal in de misdaadbestrijding (als vingerafdruk) zou je haast uit het oog verliezen wat DNA eigelijk is.

Ons DNA-profiel zorgt ervoor dat die ene eicel zich bij het delen opsplitst in cellen die ieder weer een eigen functie gaan krijgen in het lichaam, en wij als mensen twee benen hebben waarmee wij rechtop kunnen staan en twee handen met vingers die b.v. iets kunnen (na)maken wat we met onze ogen zien. Stuk voor stuk hebben we allemaal algemene kenmerken, met toch unieke overerfelijke eigenschappen! Hoe vaak zeggen we niet dat die en die sprekend op dat en dat familielid lijkt?

Zou het niet geweldig zijn als wij Jezus' DNA in ons hadden?
Ho eens even!
Ja, maar we zingen wèl liedjes zoals; 'Ik wil / zal zijn als Jezus...'!?

Weet u hoe Jezus daarover dacht? 'Op een dag, toen er weer heel veel mensen naar hem toe kwamen, liep Jezus de berg op en ging zitten [en] Zijn discipelen kwamen bij hem.' (1)

Zijn eerste aandacht ging niet uit naar al die mensen, maar naar Zijn discipelen! 'Hij wees er twaalf aan als Zijn vaste discipelen. Die zou Hij er op uitsturen om de mensen Gods plan bekend te maken.' (2) Jezus investeerde als het ware in Zijn discipelen!

Later lezen we van de groei van een levenskrachtige Gemeente in Jeruzalem! Daar werd het DNA van Jezus doorgegeven aan de Gemeente, die het op haar beurt weer doorgaf aan de hele toenmalige wereld! Het hart van Jezus, samen met de Geest van God zou je het geestelijke DNA van Jezus kunnen noemen. Welke verstoring heeft er plaats gevonden dat het DNA van Jezus (nu) niet meer zó functioneert?

Het 'systeem' van die eerste Gemeente had geen naam, maar het functioneerde wel! In 'onze' tijd geven we het beestje een naampje; Kerk, Catechisatie, Bijbelstudie, Bidstond, Huiskring, Alpha cursus. Allemaal geaccepteerde begrippen! De één meer dan de ander; ze hebben allemaal wel iets (...) te bieden, maar ze halen het niet bij die eerste Gemeente!

Wanneer we Handelingen wat nader bestuderen zien we vier aspecten steeds weer opduiken: Aanbidding, Onderwijs, Gemeenschap en Evangelisatie.

'Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel; zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd.' (3) Maar wat gebeurt er wanneer we één van die aspecten weglaten?

  • Zonder aanbidding wordt een groep droog.
  • Zonder Woord worden het ondermaatse christenen en verliezen hun basis.
  • Zonder relaties met andere christenen verkillen ze.
  • En zonder evangelisatie gaat een groep in zijn eigen kringetje draaien.

Iemand heeft eens gezegd: 'Een Kerk die voor zichzelf leeft, sterft door zichzelf.' Weet u dat de Gemeente de enige instelling is die bestaat ten behoeve van mensen die er juist geen lid van zijn?! Als we iets kwijt zijn, zou dit dat laatste wel eens kunnen zijn! Een goede rede voor een (eigen) DNA-onderzoek: Minder van onszelf en meer van Jezus... (4) Geen genetische manipulatie, maar een vernieuwing van ons denken!

    Rev.Camp     [jun'02]     C045    


(1) Matth.5:1 HB (2) Mark.3:14 HB (3) Hand.2:46 HB (4) Joh.3:25
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]