index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

C19 Kerk

De noodzakelijke C19 beperkingen hebben ertoe geleidt dat kerken en gemeenten opnieuw moesten nadenken over de vormgeving en inhoud van het samen Christen zijn.

Met onze moderne communicatiemiddelen zijn we in staat toch de diensten geheel of gedeeltelijk via Internet te volgen. Door de betreffende kerk kan ervoor gekozen worden om enkel de preek of een hele - aan de omstandigheden aangepaste - dienst uit te zenden.

Bij de afweging om ook een (vorm van) zangdienst te delen kan deze keuze soms beperkt worden vanwege auteursrechten op de te gebruiken liederen, dan wel door het gemis aan muzikanten en/of zangers om een presentabele 'zangdienst' te kunnen neerzetten. Maar ondanks alle technische mogelijkheden blijft daar toch het gemis om elkaar, als leden van een geloofsgemeenschap, fysiek te kunnen ontmoeten.

Maar ook het functioneren van geestelijke gaven en bedieningen (1) in de gemeente worden moeilijk. Een ander aspect betreft de viering van het Heilig Avondmaal. De vormgeving daarvan hangt toch al sterk af van het 'hoe en waarom' van dit gebeuren (2) en mogelijk om die reden buiten de (openbare) streaming gehouden.

Onze moderne communicatie-middelen stellen ons in staat via live video beeld met elkaar (!) te communiceren. Ja, we zijn zelfs in staat dit met meerderen, tot hele groepen tegelijk te doen. Deze interactie komt vooral van pas bij regulier tele vergaderen, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden voor het onderlinge contact.

Deze vorm van communicatie is tot op zekere hoogte veilig, zolang het geen prive gevoelige informatie betreft. (3) Maar er zijn ook personen die zich er gewoon niet prettig bij voelen om met hun huiselijke omgeving publiekelijk in beeld te verschijnen. Want alles heeft zo zijn voor- en nadelen.

Toch is kerk zijn is meer dan alleen het verzorgen van een streamdienst. Uitreiken en evangeliseren zijn enkele van de externe activiteiten, maar intern zijn daar ook zaken zoals onderwijs en geestelijke vermaning en geloofsopbouw.

Kortom; het C19 gebeuren heeft de kerk weliswaar beperkingen opgelegd, maar ze heeft daarmee ook de uitdaging gekregen om, met nieuwe mogelijkheden, opnieuw vorm en inhoud te geven aan de eeuwen oude boodschap:

'Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Hem.' (4)

En zo is dat!

    Rev.Camp     [nov'20]     C145    


(1) Kol.3:16 en Efe.5:19 (2) Collumn 'Eerste of laatste avondmaal', (3) www.seniorenweb.nl/artikel/videobellen via Zoom op smartphone of tablet (4) Johannes 14:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]