index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Continuiteit.

Ik ben gezegend met ruim 50 jaar kerk-ervaring. Ik heb het geloof van onze grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen gezien. De vorm en beleving van het Christelijke geloof is met de jaren veranderd, maar de kern van de boodschap is nog steeds het zelfde: Jezus. (1)

Mijn eigen start van bewust geloof was begin 60er jaren: Mijn oudste broer (18 jaar ouder dan ik) werd gegrepen door de boodschap van bekering. In de kerk was destijds wel enige vernieuwing, maar er was blijkbaar meer.

Als tiener ga je met de flow mee en vind je weg. Maar nu ben ik mij meer bewust van de struikelblokken die op je weg kunnen komen. Want hoe ga je verder na je bekering? Een enthousiaste 'jeugd' kerk? We blijven niet altijd jong. Iedereen in een bediening? Dat komt neer op enkel een werk gerichte relatie. Dus hoe functioneert het christelijke leven in de realiteit van het dagelijkse leven?

Het voorbeeld vinden we al in het OT. Het door God geroepen volk is 2x40 jaar onderweg (2) om in het beloofde land te komen en hun 'oude' leven te vergeten.

Ondanks hun ervaringen met JHWH vergaten ze helaas ook de rede van hun bestemming.

Bekering alleen is niet het doel. In de cirkel van het leven zijn alle aspecten aanwezig: Geboorte, opvoeding, volwassen worden, reproduceren, maar ook oud worden en sterven. In geestelijk opzichte geldt een zelfde 'verhaal'. Christen zijn is meer dan enkel een kerkdienst bezoeken op zondag. Het is de dynamiek van elkaar helpen naar dat beloofde land te komen, ondertussen doen wat nodig is, met de wetenschap dat onze naam is geschreven in het boek van Leven. (3)

Want er was, dus er is ook nu, echt een verschil tussen het volk van God en de wereld er omheen. De rituelen en inzettingen van het OT geven een inzicht in wat er plaatsvind in de geestelijke wereld. Hiervan wordt immers gezegd dat ze een schaduwbeeld zijn van de werkelijkheid. (4)

Naarmate de tegenwoordige druk van de tijd oploopt, zal blijken waar onze wortels liggen: In de Hemel of op aarde. (5) We blijven niet eeuwig jong en het leven gaat door, maar wat doen we ermee? Vormen we een volk van God of leven we feitelijk zonder God, met af en toe een interessante preek of een fijne Praise.

De kerk (Ecclesia) is het middelpunt waar gezond Christelijk leven bloeit. Sprak God in het OT door de profeten, nu ligt het Leven besloten in Jezus. (6) En daarmee is een geheel andere wereld ontstaan: Groei van Kinderen, via Jongelingen, naar Vaders (en Moeders) (7) door de Heilige Geest, en Geestelijke Gaven tot opbouw en toerusting van ons zelf en de Gemeente. Met de zekerheid dat de poorten van de hel haar niet kan vernietigen. (8)

In de praktijk zou dat neerkomen op een andere, parallelle maatschappij, net als in het OT. Dat klinkt misschien wat profaan, maar behoren wij niet geheel anders te zijn dan de wereld? (9) En geloof mij; De wereld veranderd in rap tempo! (10) Sla er acht op en moedig elkaar aan! (11)

'Live is fragiel, read the Manual, handle with care!' (12)

    Rev.Camp     [nov'20]     C146    


(1) Gal.6:14a (2) Rom.10:21 (3) Luc.10:20 & Fil.4:3 (4) Heb.10:1 (5) Mat.6:19 (6) Heb.1:1-2 (7) 1Joh.2:1-14 (8) Mat.16:18 (9) Efe.4:20 (10) Rom.1:25-30 (11) Heb.10:25b (12) 'Leven is breekbaar, lees de gebruiksaanwijzing, ga er behoedzaam mee om'
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]