index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Wat is een Christen?

De vraag - Wat is een Christen? - lijkt op een open deur intrappen, op die vraagt van een dokter om tijdens zijn onderzoek even adem te halen, maar het antwoord is complexer dan de vraag...

Bij de vraag wat u denkt wat een 'Zaeiou' is zou u geen idee hebben en terecht. Het is zelfs geen afkorting of zoiets, maar een niets zeggend fictief woord. Bij een 'lolly' denkt u vast te gaan horen hoe slecht die voor je tanden zijn, maar bij een 'Christen' hoopt u op z'n minst op iets 'interessants', want u heeft immers al een beeld; goed of slecht...

De meeste mensen denken bij Christenen aan: 'gij zult niet!' Als dat dezelfde strekking zou hebben als 'thou shallt not pass!' in de film van 'The Lord of the Ring' (1) zou dat een goede voorstelling zijn, maar helaas. En het gaat ook niet om gedrag. Hoewel...

Christenen worden over het algemeen wel gekenmerkt door netheid, al loopt dat in onze post christelijke tijd hard achteruit! Ook onze kledij (bv in de kerk) doet er niet echt toe.

Mijn broer is zendeling geweest in PNG (2) en daar kwam de inheemse bevolking netjes traditioneel gekleed met grasschortjes en peniskoker naar de kerk... Oke, dat is cultuur, maar toch..

In het NT lezen we op een gegeven moment dat gelovigen 'Christenen' worden genoemd. (3) We vinden er geen verdere uitleg over, maar het verwijst natuurlijk naar Christus, en dat was blijkbaar een begrip geworden! Elders lezen we ook van 'gelovigen van die weg'. (4)

Het eerste kenmerk van Christenen in Handelingen, maar ook daar in PNG, is wel het ontvangen van de HG. (5) Je zou haast geneigd zijn dit als eerste kenmerk te stellen (6) , want waar is die belofte van de Heilig Geest aan gekoppeld? Juist: Aan geloof en bekering! (7) Geen aanname van of onderwerping aan regels, maar aanvaarding van vergeving door een totaal, vervangend offer! (8)

Kan dat misschien de reden zijn dat veel christenen een 'status' nodig hebben, omdat ze de kern van hun 'zijn' niet (meer) kennen? Want hoe kunnen we het NT begrijpen als we het OT niet kennen. Nee, niet de verhalen, maar de rode draad van schuld en vergeving. (9) Want zonder vergeving is er geen Leven! (10)

Jezus stelt niet zomaar het Heilig Avondmaal in... (11) Het verwijst naar 'voor, met en na' Jezus; 'Hij Die was, is en komen zal'. (12)

Wat doet de Heilige Geest zoal? Hij overtuigt van zonde, helpt de Bijbel verstaan, geeft ons vreugde, nieuw leven, advies in levensvragen, doorbreekt verslaving, geeft een nieuw levensdoel, kortom: wat de Bijbel 'de vruchten van de Geest' (13) en 'gave van de Geest' noemt. (14)

Mede uit de 'voorwaarden' voor 'oudsten' (15) kunnen we afleiden dat Christenen andere normen en waarden voorstaan. Al met al is dat nogal wat, want dat is heel wat anders dan een 'verbeterde' versie van ons oude ik. En wij denken dat die vraag; 'wat is een christen' met een one-liner te kunnen beantwoorden? Dan ken jij Jezus en de Gods Geest nog niet...!

    Rev.Camp     [jul'20]     C144    


(1) Tolkin's 'The Hobbit Cronicals' (2) Papua New Guinea (3) Hand.11:26 (4) Hand.24:14, Hand.9:2 (5) Hand.2:38 (6) Hand.10:45 (7) Hand.11:16-18 (8) Joh.1:29 (9) Lev.1:4 (10) Joh.3:16, Joh.3:36 (11) Mat.26:25-29, Luc.24:30 (12) Opb.1:8 (13) Gal.5:22 (14) 1Cor.12:7 (15) 1Tim.3:1-13
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]