index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Kleptomanie

Volgens Van Dale is kleptomanie een onweerstaanbare drang om dingen te stelen. Omdat het meestal om kleine voorwerpen gaat zal het doorgaans niet bestraft worden als zware diefstal, maar waar ligt de grens? Een dief zou zich kunnen beroepen op dit fenomeen en zo zou diefstal dus geaccepteerd kunnen worden... Je snapt het al: het is beeldspraak.

Toch is er nu ook zo'n verschuiving in onze maatschappij op allerlei vlak gaande. In de tweede helft van de Bijbel (NT) lezen we dat er een tijd van morele verandering zal komen. (1) Is dat nieuw? Nee, want in het eerste deel van de Bijbel (OT) komen we zoiets ook al eens tegen in het verhaal van Lot. (2)

Wat destijds tot (Gods) veroordeling leidde valt nog steeds onder de Bijbelse noemer 'zonde'. De twee aangehaalde passages mogen misschien tijdsbeelden van lang geleden zijn (3) , maar wel met een verwijzing naar het heden. (4)

We zouden op onze kerkdeuren een bord kunnen plaatsen met: 'Verboden toegang voor zondaren', maar wie mag daar dan nog naar binnen. (5)

Jezus heeft juist Zijn leven gegeven voor zondaren. (6) Hij wees ze niet af, maar zocht ze zelfs op! (7) Niet om hun doen en laten goed te praten, maar om ze eruit te helpen. 'Ga, en stop ermee' (8) was maar een begin. 'Jullie zijn anders; door de kracht van God' (9) spreekt daarna van een nieuwe realiteit. Een mentaliteit van; 'Jullie zijn fout, want wij zijn goed' is een verkeerde houding, maar ook een verkeerde interpretatie.

De kerk, de christenen, geloven in een andere realiteit. En daar vanuit spreken zij. Gods realiteit kent een lange geschiedenis; Een met een begin en een eind en een rode draad. Wie die rode draad volgt komt veilig thuis. (10) Wie deze rode draad bewust afwijst moet niet vreemd opkijken constant in het duister te tasten.

Het is niet voor niets dat Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.' (11) Wil je meer weten van deze dingen? Lees dan bv eens de bijbelgedeelten die hierboven aangehaald werden en trek je eigen conclusie. Ik wens je de goede conclusie toe!

    Rev.Camp     [jan'19]     C135    


(1) Rom.1:24-32, 2Tim.4:3-4 (2) Gen.19:1-29 (3) 1900 BC, 50 AD (4) 1Cor.10:11 (5) Rom.3:23 (6) Joh.1:29 (7) Mar.2:16-17 (8) oh.8:1-12 (9) Hand.2:37-38, Efe.4:17-32 (10) Heb.1:1 (11) Joh.14:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]