index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Lutherjaar

De 500e verjaardag van de reformatie werd in onze gemeente ingeluid met een symposium rond het thema; 'Reformatie of Opwekking'. 'Reformatie' refereert naar de 95 stellingen waarmee Luther in 1517 een geloofsvernieuwing startte en 'Opwekking' naar de recentere Amerikaanse Azusa revival van begin 20e eeuw. De slotsom van het symposium was duidelijk: Het zal geen 'of' maar een 'en' moeten zijn. Maar er was ook een kanttekening: Zowel de opwekking als de reformatie vond plaats binnen een maatschappelijke context.

Het maatschappelijk godsbesef van vandaag wordt sterk beinvloed door een pragmatische religie enerzijds en wetenschappelijke ontkenning anderzijds. Want wat we niet kunnen zien of bewijzen is er niet, toch? Maar de God van de Bijbel bevindt zich buiten ons blikveld; De eerste woorden van de bijbel zijn: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Met andere woorden: Hij (God) staat boven tijd, ruimte en materie. (1) Immers: Hij sprak en het was er.

Maar daar bleef het niet bij. God mag dan dimensie-loos zijn, maar niet emotieloos! Hij bleef betrokken bij Zijn schepping. De bijbel staat vol met verhalen over interactie tussen God en mensen.

In het OT wordt dat min of meer beperkt tot een uitverkozen volk dat een voorbeeldrol had voor alle mensen. Maar toen dat - om zo te zeggen - niet bleek te werken, maakte God het persoonlijker: Hij begaf zich tussen de mensen (2) en gaf zelfs een oplossing voor de barriere die tussen ons en Hem in staat. (3)

In Luthers tijd waren het de aflaten die je konden vrijwaren voor de hel. (Want over een hemel werd blijkbaar niet veel gepredikt). De Asuza prediking was wat dat betreft completer: Daar ging het om een vernieuwing van een ander (vergeten) aspect van het christelijke geloof: Verlossing en beleving.

Maar in onze tijd valt er weinig te vernieuwen of te corrigeren, want er is nagenoeg (!) geen basis meer: Steeds meer Bijbelse waarden en normen worden opzij gelegd, met voeten getreden of in de ban gedaan.

Als gelovigen doen we ons best, maar we spreken over zaken waarvan onze toehoorders geen idee meer hebben wat het inhoud; Het zijn voor hen woorden zonder betekenis of voorstelling.

Wat Luther destijds niet kon bewerken deed God voor hem: Rond die tijd ontstond de boekdrukkunst en werd de Bijbel daarna het meest verkochte boek. Helaas is het in verhouding daarmee ook het minst intensief gelezen boek!

Een ding hadden Luther en Asuza gemeen. Ze verwezen naar de basis van het geloof: Geloof in het verlossingswerk van Jezus!

Wie daar naar geïnteresseerd is heeft met een Bijbel de beste informatiebron in huis. Het enige wat je nog moet doen is: Openslaan en de Auteur vragen om te laten begrijpen wat je leest. (4)

    Rev.Camp     [sep'17]     C134    


(1) Column 129 (2) Joh.1:1-18 (3) Rom.3:21-30 (4) Hand.8:26-40
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]