index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Sociale Media

Sociale Media: We hebben er allemaal mee te maken, passief of actief. En juist omdat het zo breed gebruikt wordt valt het niet mee om het iedereen naar de zin te maken. Bij een persoonlijke Email mag je aannemen dat de ontvanger jouw boodschap wel zal begrijpen. Je kent elkaar immers... Maar bij een algemeen geadresseerde advertentie werkt dat anders. Daar moet je van tevoren goed nadenken over hoe je je boodschap vorm zal geven.

Zo kwam ik recent (1) op Facebook een bericht tegen waarin de bijbelquis van de EO werd aanbevolen. Prima. Maar het werd geflankeerd met een foto van een moslima en daarbij had ik toch m'n bedenkingen. Ik zag er in mijn gedachten al de tekst bij staan: 'Hoe goed ken jij de bijbel?'.

De persoon van de foto bleek een bekende van de EO, maar toch bekroop mij het idee; Iemand met zo'n hoofddoek representeert mijns inziens een moslima, en daarmee doel je op een explicite groepering. Is deze combinatie in dit geval gepast?

De afkorting EO staat voor 'Evangelische Omroep', dus het beoogde doel zou Evangelisatie kunnen zijn, of wel de verkondiging van Jezus en die gekruizigd: (2) Iedereen (..) trachten te bereiken met het Evangelie! (3)

Anderzijds; Wanneer de persoon staat voor een EO medewerker, dan roept dat net zo goed vraagtekens op. Welk gedachtegoed straal je uit met een bijgevoegde foto? Staat de EO inmiddels voor een bonte verzameling van achtergronden, inclusief de Islam?

Ik wil niet op voorhand een oordeel vellen, maar het gebruik van sociale media vraagt wel om heldere communicatie! In dit geval: Sta voor je zaak. Doe geen water bij de wijn omdat dat beter verkoopt. Vroeg of laat wordt je uitgespuugd omdat je nog water, nog wijn bent. (4)

Nee, Jezus veranderde water in wijn, oud in nieuw, dood in leven. Er is geen andere andere Weg dan Jezus! (5) Laat dat gezegd zijn.

Sela

    Rev.Camp     [nov'17]     C133    


(1) medio 2017 (2) 2Cor.2:2 (3) Marc.16:15-16 (4) Opb.3:16 (5) Hand.4:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]