index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Nog eventjes geduld...

Langs de N207 richting Alphen a/d Rijn, ter hoogte van Leimuiden, hangen aan de gevel van de gereformeerde kerk aldaar al jaren twee lichtbakken met de tekst; 'Jezus komt!' en 'Jezus leeft!'. Recent heeft het eerste bord (Jezus komt!) plaats gemaakt voor een verhuisbericht van de kerk.

Rond die tijd was ik bezig met voorbereiding voor een basis-studie met het thema 'de wederkomst'. Al snel ontdekte ik dat wederkomst + eindtijd + Israël een doolhof aan visies oplevert. Dit deed me denken aan zo'n glazen doolhof op de kermis; Om zonder botsen en dwalen het snelst bij de uitgang te geraken kun je maar het best naar de grond kijken om zo het meest betreden pad te volgen. En dat laatste gaat nu juist tegen mijn natuur in: Dus heb ik besloten me toch wat te verdiepen in deze materie...

De meest voor de hand liggende leer met betrekking tot de eindtijd is die van de 'dispensatie', ook wel 'bedeling' genoemd; Alles in de Bijbel had en heeft een betekenis. Voordeel van deze leer is de geordende kijk op de (kerk-) geschiedenis, maar heeft als nadeel dat er een doorgeschoten drang is om ook de toekomst gedetailleerd in kaart te willen brengen, al dan niet gekoppeld aan een ruime keus aan Israël-visies.

Voortbordurend daarop zijn er diverse SF romans ontstaan - waaronder 'de laatste bazuin' serie - waarin de grote verdrukking en de plagen uit het boek Openbaring vormen aannemen alsof je een spannend Amerikaans georiënteerd avonturenboek leest.

Met de wens om de grote verdrukking theologisch een plaats te geven in de nabije toekomt heeft men voor de recente kerkgeschiedenis de gat-theorie (gap-th) ontwikkeld. In een poging om de '70 jaren profetie' uit het Bijbelboek Daniel naar de politieke wereldgeschiedenis te vertalen heeft men voor het tijdperk tussen de tijd van Handelingen en het heden een rustperiode gecreëerd tussen het 69e en 70e jaar van pakweg 20 eeuwen. Vervolgens stelt men het 70e jaar gelijk met de 7 jaren uit het boek Openbaring, om dit vervolgens weer op te delen in 3,5 jaar voor en 3,5 jaar na de opname van de gemeente. Hoe complex kun je het maken. Tja, hoe moet je anders die 'verloren' 2000 jaar verklaren....

Ondertussen worden we via de media (met National Geographic aan kop) overstelpt met hype's zoals de Maya kalender, mogelijk buitenaards leven en talloze wetenschappelijke scenario's waarin de wereld binnenkort (dat wil zeggen; binnen pakweg 10.000 jaar) haar vernietiging tegemoet zal gaan... Is dit beangstigend of juist opwindend? Moeten we ons daarop voorbereiden zoals de NG serie 'Doomday-Preppers' en ons militant ingraven of gewoon doen of onze neus bloed?

Een interessante tegenhanger van de 'bedeling is de 'verbonds-theologie' (niet te verwarren met de gereformeerde verbondsleer) Hierin wordt de komst van Jezus gezien als een vervulling van alle OT beloften ten aanzien van de Messias. De oude bedeling wordt hiermee afgesloten en er gaat, in Jezus, een nieuw verbond in werking (2) waarin geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen Jood en heiden.

Wat het Koninkrijk van God betreft: Dat wordt zichtbaar door de Heilige Geest (2) . En ondanks alle weerstand tegen het Evangelie, en de natuurrampen die de mensheid tot bezinning moeten brengen, zal dit koninkrijk standhouden en zal Jezus het (dan afgesloten wereld-gebeuren) weer overdragen aan Zijn Vader bij het laatste oordeel. (3) En wat de rampen betreft; Jezus zei dat die tekenen moeten gebeuren, en dus daarmee ook een aanleiding kunnen zijn tot vreugde; Immers, de wederkomst van Jezus komt dichterbij!

Als je nieuwsgierig bent naar wat Jezus zelf over die eindtijd heeft gezegd, lees dan hoofdstuk 24 van het Matheus evangelie eens in z'n geheel en verheug je; Jezus komt terug! (4)

    Rev.Camp     [med'12]     C136    


(1) Luc.22:20 (2) Mat.12:28 (3) 1Cor.15, Opb.20:11-15 (4) Opb.21:18-21
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]