index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

De essentie

Met ruim 822.000 woorden zou een Bijbel, als een moderne paperbackreeks met standaard lettertype en op gewoon papier gedrukt, een aardig stuk van onze boekenplank innemen.

Je moet dus wel een doorzetter zijn om de bijbel, vers voor vers, helemaal door te lezen. Meestal beperken we ons tot het lezen van voor ons 'interessante' hoofdstukken of komen al zappend 'toevallig' een aantal versen tegen die ons aanspreken.

Zo kwam ik laatst het verhaal van 'De koperen slang' (1) weer eens tegen. Ik ken het verhaal al vanuit m'n (zondags)schooltijd: Een ieder die keek naar de slang bleef in leven (..). Toch was ik wat verbaasd dat het hele 'verhaal' nog geen honderd woorden groot was.

Toen ik de passage wat nader bestudeerde stuitte ik op een tweede vermelding: Koning Hizkia sloeg deze slang juist stuk omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. (2)

En uitgerekend deze slang haalt Jezus aan in zijn gesprek met Nicodemus: 'En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven zal hebben.' (3) Heeft dit verhaal soms een diepere betekenis; een dubbele bodem?

Alle mensen hebben gezondigd, en 'derven de heerlijkheid Gods' , (4) d.w.z.; hebben als gevolg daarvan geen deel aan / relatie met God. Jezus heeft - door het kruis - hierin voorzien (..). Niet met een generaal pardon. Nee, we moeten het persoonlijk, in geloof, aanvaarden!

Recentelijk bracht ik opnieuw een bezoek aan het Joods Historisch Museum. Wat me telkens weer in de authentieke Joodse cultuur treft, is de verwevenheid van het geloof (..) met het dagelijks leven. Alles ademt Gods Woord; de wet en de profeten! Toch kun je door de vorm, de traditie, de symboliek de essentie ervan verliezen.

'Want tot heden toe blijft de [zelfde] bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt!' (5)

Maar geldt dat ook niet voor hen die 'vrijmoedig toegang hebben tot de troon van genade'? (6)

Fijne Praise muziek, een goed christelijk boek, een fijn gesprek; stuk voor stuk goede dingen. Maar stel dat we dit allemaal zouden moeten missen, en de woorden van Habakkuk (7) ons deel zouden zijn. Is ons geloof dan nog steeds rotsvast verankert in Jezus?

Alleen vanuit deze positie kan je volmondig (blijven) zeggen: 'Mijn God zal in al mijn (uw) behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.' (8)

Krijgt zo'n slotzin van apostel Petrus als; 'Vrede (Sjaloom) zij u allen, die in Christus zijt.' (8) opeens meer diepgang...!

    Rev.Camp     [mei'03]     C054    


(1) Num.21:5-9 (2) 2Kon.18:4 (3) Joh.3:14 (4) Rom.3:23 (5) 2Cor.3:14 (6) Heb.4:16 (7) Hab.3:17 (8) Phil.4:19 (9) 1Petr.5:14
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]