index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Übermensch?

Wanneer we naar de afgelopen twee eeuwen kijken zou je kunnen concluderen dat de mens zich op een zeer enerverende wijze heeft ontwikkeld. Maar heeft de mens zich, de technische hoogstandjes van de laatste decennia ten spijt, werkelijk positief ontwikkeld zodat we inmiddels van een Übermensch kunnen spreken?

Eigelijk heeft de industrialisatie ons alleen maar de mogelijkheid gegeven hoogwaardige produkten te vervaardigen, want de Romeinen kenden al centrale verwarming en zeer verfijnd sanitair in hun fraai gedecoreerde huizen; Iets wat heden ten dagen (nog steeds) niet voor alle mensen is weggelegd. Maar kan de mens, met al zijn vernuft, de natuur ook naar zijn hand zetten?

In mijn gedachten zie ik een eenvoudige boerderij waar de boer vol overgaven een gebed opzend naar zijn hemelse Vader met betrekking tot het zaaigoed. Afhankelijkheid van God? Nee, dat past niet in ons technologisch wereldbeeld. De mens is eigenwijs, onverschillig en ontevreden (geworden) ondanks zijn toename van 'kennis'.

Is kennis dan verkeerd? Zeker niet, maar hoe en waartoe gebruiken we het! In wezen hebben de aangehaalde kwaliteiten niets met techniek van doen. Het zijn kwaliteiten van ons (mens)zijn, van onze (inter)menselijke performance. Deze zaken komen uit het hart voort en vanuit de bron waaruit we leven!

In de tweede Petrus brief vinden we een rijtje deugden (plus de bron ervan) waaraan een positief gevolg wordt gekoppeld; 'Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.' (1)

De toegang waarvan hier sprake is, kan de mate zijn waarin onze gebeden worden verhoord - en dat geloof ik ook met heel mijn hart! -, maar gezien de zinsnede 'eeuwige Koninkrijk' kan dit ook betrekking hebben op onze toegang tot de hemel bij ons sterven. Kent God een beloningsstelsel in de hemel? Rijkelijke toegang staat immers tegenover magertjes of kantje boord?

Er zijn wel schriftgedeelten die hier op kunnen duiden, maar deze hebben niets van doen met onze verdiensten en een naverwante beloning; We leven immers uit geloof en genade!

Ik ken een (waar gebeurt) verhaal van een oude vrouw die op haar sterfbed vreemde armbewegingen maakte. Kort daarop ontsliep zij, en de familieleden vroegen zich af wat dit te betekenen had gehad. Een van de aanwezigen analyseerde de bewegingen en herkende daarin het tot zich nemen van eten en drinken; Brood en Wijn! Geen wonder dat de vrouw met een glans op het gezicht was ontslapen; zij was blijkbaar - in Christus Jezus - rijkelijk toegang verleend tot het eeuwige Koninkrijk van haar Here en Heiland!

'Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven: Hij zal dan in alles voor je zorgen.' (2) Wanneer we ons leven simpelweg zo inrichten, 'laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.' (3)

Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen...... Ja toch?

    Rev.Camp     [jun'03]     C055    


(1) 2Petr.1:11 (2) Matth.6:33 HB (3) 2Petr.1:8
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]