index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Ei,ei

Tussen de uitgebreide informatie in de media over de meest recente gebeurtenissen van de Irak oorlog vallen nu de veelal geel gekleurden advertenties van allerlei Paas accessoires in 't niet. Ja, we hebben het tegenwoordig over 'accessoires' als het gaat om spulletjes waarmee we de sfeer in onze huiskamers bepalen.

Met Kerst zijn dat de dennetakken en lichtjes, met Paas zijn het eieren en alles wat daar maar enigszins mee te associëren valt. Een ei dat symbool staat voor nieuw leven?! Tja, je kan nieuw leven toch niet symboliseren met een kruis?

Je zet een kruisje bij een naam wanneer deze persoon niet meer in leven is, zelfs al was hij/zij niet (christelijk) gelovig. En op militaire begraafplaatsen staan honderden kruizen, zonder één onregelmatigheid, keurig in lijn! Een ei voor leven, een kruis voor dood?

Oké, Paas heeft wel iets (?) met een kruis; maar wie kent tegenwoordig nog de clou van dat verhaal? De musical Jesus Christ Superstar uit 1971, welke momenteel een comeback maakt, eindigt met de kruisiging van Jezus. Verder dan dat kom je met je blote verstand ook niet!

Jezus heeft het op een gegeven moment (1) met zijn discipelen over de Plaatsvervanger, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Hallo, wanneer je ergens geen weet van hebt, niet kent, omdat je het niet kan zien, hoe kan je het dan ontvangen; Dat is toch niet eerlijk!?

Hij heeft Gods opdracht vervult, (2) en ons een mogelijkheid tot nieuw leven gegeven. Een mogelijkheid, een kans? Tja, je moet het wel geloven, en dat is blijkbaar voor veel mensen best moeilijk!

De Bijbel heeft het over een dwaasheid voor de redetwister van deze tijd, maar voor hen die [erdoor] behouden worden is het een kracht Gods. (3)

'Dan zal ieder die zijn vertrouwen op U stelt zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. Dan zal een ieder die U liefheeft, overlopen van blijdschap. Want U, Here, zegent Uw volgelingen; U beschermt hen met Uw liefde.' (4)

Waarom komt u in een graf zoeken naar een Levende? Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen. Herinnert u zich niet wat Hij heeft gezegd toen u nog met Hem in Galilea was? (5)

Een geweldig verhaal! Een nieuw leven, wat zijn aanvang heeft bij een kruis; Het kruis van Jezus! Lees het, beleef het, geloof het, en wordt erdoor bemoedigd!

    Rev.Camp     [apr'03]     C053    


(1) Joh.14 (2) Joh.17:4 & Joh.19:30 (3) 1Cor.1:17-31 (4) Ps.5:12,13 HB (5) naar Luc.24:5,6 & Marc.16:6 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]