index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Theorie en praktijk?

Onlangs kreeg ik een email van een jonge broeder met een kritische (geloofs-)vraag. Zowel de vraag als het antwoord waren niet eenvoudig en misschien daarom zo interessant dat ik beide heb samengevat in deze column. Mij heeft het in ieder geval aan het denken gezet. Ik besef dat het een tricky onderwerp is, waarop ik zeker veel reactie kan verwachten, maar desalniettemin een uitdaging!

(De inhoud van deze column is gebaseerd op een echte correspondentie!)

Beste S,

Het heeft (o.a. door ziekte) wat lang geduurd, maar nu dan een antwoord op je schrijven. Je schreef dat je meerdere Gemeentes hebt bezocht en op een bijbelschool bent geweest en dat je de diverse 'leerstellingen' die je hier en daar hebt vernomen nogal verwarrend vindt. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Niet dat ik in meerdere Gemeenten heb vertoefd, maar mijn kennis van het christelijke erf geeft mij wel een indruk van wat er zo al onderwezen wordt.

Jou verdriet, niet om de christelijke theologie maar om de praktijk, kan ik wel vatten, en je vraagt het je volgens mij ook terecht af: 'Als er zoveel mensen vervult (beweren te) zijn met Gods Geest, dan stelt het eigenlijk weinig voor en was de tijd van de apostelen in het boek Handelingen echt anders....' Ik begrijp de boodschap: Het is vandaag de dag zoeken naar mensen die net zo omgaan met de Heilige Geest als de eerste christenen in de Bijbel.

Wanneer je in de bijbel leest dat Gods Geest als een fontein is en als stromend levend water, zodat je nooit meer dorst krijg, kan ik me voorstellen dat je best wel teleurgesteld bent in de praktijk. Ook schrijf je dat jij, en vele jongeren met jou, wellicht nog nooit ècht met Gods Geest gedoopt bent, maar toch zijn jongeren vaak radicaler en meer serieus met het geloof bezig dan doorsnee christenen, ondanks dat dit onderwerp in veel Gemeenten nauwelijks aan de orde komt. Je vraagt je dus terecht af; 'Hoe zit dat nou met de theorie in verhouding tot de praktijk?'

Een echt concreet antwoord heb ik niet voor je. Niet om het goed te praten, maar ik ben wel van mening dat een zekere 'tijdgeest' hier parten in speelt, en ik vraag je daarom niet zo snel een zwart/wit mening te vormen. Het is geen excuus, maar een heel belangrijke factor in dit alles is misschien wel dat God geen verdeeldheid wil maken (...).

Ik bedoel dit: Paulus zegt in de eerste brief aan Corinthe iets over partijschap en vermeende verworvenheden. (1) En tenslotte komt hij tot de conclusie: 'Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u koning gemaakt. Ja, was het maar zo, dat gij koning geworden waart; dan waren ook wij met u koning geworden.' (2)

Dit klinkt als een negatieve, afwijzende uitspraak, maar keer je het om, dan zie je een principe: Je kunt niet zonder je mede broeders en zusters volmaakt worden, en zeker niet door je tegen hen af te zetten of te profileren. Ik ben van mening dat de verdeeldheid (zeker in Nederland) ons af houdt van het beeld, het doel wat ons in de bijbel wordt voorgehouden. (en mogelijk is er daarom wel zo vaak een opwekking in minder 'christelijke' landen) Zeker, de jeugd pakt het in hun enthousiasme radicaler op, maar (en vergeef me deze uitspraak) vroeg of laat zullen zij ook tegen dit zelfde principe aanlopen!

Is daarmee de weg tot heiliging, opwekking, volzijn van Gods Geest per definitie afgesloten? Geenszins! Maar er zijn heel wat factoren die een belemmerende rol spelen. Zo zou je kunnen denken aan; 'Een fulltime christen heeft meer kans, want hij heeft minder beperkingen'. Wel, er zijn vele teksten waarin de apostelen zo'n stelling tegenspreken, en ook Jezus doet daar geen opleggende uitspraken over.

Jezus is niet gekomen om de maatschappij te ontwrichten, maar te herstellen! We zien juist dat de christenen een 'nieuwe' maatschappij (maatschappelijke principes, vanuit God, door inwoning van [de] HG) vormden, die tot op heden haar invloed heeft gehad. Wij leven nu immers in een post christelijke cultuur! Is het misschien daarom dat in het einde der tijden juist die specifieke aspecten onderuit worden gehaald door de 'moordenaar van de beginnen'? (Al noemen wij het dan secularisatie...)

Gaat het koninkrijk van God dan uiteindelijk roemloos ten onder en moeten we het verwachten van de 'nieuwe hemel en nieuwe aarde' ? (3) Nee. Weer die zelfde Paulus schrijft ook een heel stuk over standvastig zijn in het geloof (4) en benadrukt daar het belang van Jezus' dood èn opstanding voor straks EN hier en nu! Want anders is ons geloof een holle religie en onze inzet voor het evangelie vergeefs. Gods Woord zegt niet voor niets dat Gods Geest als een fontein (in je) is en als stromend levend water, zodat je nooit meer dorst krijgt.

Maar raak alsjeblieft niet teleurgesteld in de praktijk. Zet je juist in om het praktijk te laten worden! 'Maak een weg voor de Here! Ruim baan voor Hem! . . . . Dan zullen alle mensen de Redder zien, die door God gestuurd is.' (5) Deze profetische woorden zijn echt niet alleen voor Johannes de Doper bedoeld! 'Bereidt de weg' is ook een kwestie van onze inzet, met Gods kracht daaraan verleend!

Weet één ding: Het lijden van dit moment (dat we nog niet zijn wat we moeten zijn...) treft niet alleen ons, hier en nu, maar vindt ook mondiaal plaats! (6) Laat je ook niet afhouden van het 'volle' evangelie door allerlei 'schriftuurlijke' bijzaken, zoals discussies rond een uitverkiezing, Israël visies, emancipatie, sabbat, kleding, voedsel, etc. (7) Weet, het evangelie (!) is Gods werk, Hij is het gestart, Hij zal het ook voltooien (8)

Nog bedankt voor het bemoedigende kaartje wat ik onlangs van je mocht ontvangen. Bidt voor ons, als leiders / oudsten, dat we Zijn leiding zullen verstaan. En dat ook samen met de andere Gemeenten hier in de regio waar we contacten mee hebben!
Laat het vooral duidelijk zijn: ik ben blij met je positieve - kritische - inbreng. Ik zie er naar uit dat een sprankje van jullie jeugdig, vurig verlangen ook in de Gemeente(n) aanstekelijk zal werken!

Je mede strijder in Jezus Christus.

    Rev.Camp     [feb'02]     C040    


(1) 1Cor.3:1 t/m 4:8 (2) 1Cor.4:8 (3) Opb.21:3-5 (4) 1Cor.15:1-58 (5) Luc.3:3-6 HB = Jes.40:1-11 (6) 2Cor.1:6 (7) Col.2:16 (8) Ps.126:1&2
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]