index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Goede voornemens...

Het lijkt wel of we een extra zetje nodig hebben als het gaat om onze voornemens kracht bij te zetten. Of we nu van het roken af willen komen of beloven wat vaker de vuilnisbak buiten te zetten, met de jaarwisseling zetten we ons beste beentje voor en beloven we onszelf (en anderen) gouden bergen.

Het is die zelfde vuilnisbak waarin na een paar dagen negen van onze tien voornemens belanden. Hoewel..., volgens een recent Amerikaans onderzoek neemt wel het aantal mensen (vooral jongeren) met goede voornemens sterk af, maar blijft uiteindelijk toch 17% (!) bij zijn of haar voornemen.

Het zijn dan wel de sterkere karakters die eigelijk elk moment van het jaar wel een besluit kunnen vasthouden. Met andere woorden; voornemens uit eigen kracht! Maar ook in de Bijbel komen we goede voornemens tegen...

Wat zou u zeggen van de volgende voornemens;
'Met mijn God spring ik over een muur.' (1) of 'Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!' (2)

Het klinkt als stoer ik-gericht taalgebruik, maar dat is het niet!
Ik-gerichtheid brengt hooguit het beoogde resultaat, maar 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere krijgt u bovendien!' (3) spreekt van zegen en overvloed, tenminste, als mijn intentie in de eerste plaats ligt op het zoeken naar Gods Koninkrijk.

Wanneer we eerst Zijn Koninkrijk zoeken, zijn de volgende Psalmwoorden voor ons van toepassing;
'Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.' (4)

Ho, ho, neigt dat 'al wat hij onderneemt gelukt' niet naar een 'Prosperity' (welvaart) Evangelie? Nee hoor! 'Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.' (5) In Christus Jezus dus!

Mijn wens voor het nieuwe jaar is - met Petrus - te kunnen zeggen: 'Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: ....!' (6)

Mijn goede voornemen voor komend jaar is dan ook: 'vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.' (7)

Een gezegend nieuw jaar toegewenst!

    Rev.Camp     [jan'02]     C039    


(1) Ps.18:30b (2) Jos.24:15 (3) Math.6:33 (4) Ps.1 (5) Phil.4:19 (6) Hand.3:6 (7) Phil.3:14
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]