index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Paas 'Feest' ?

Paasfeest, Pesach, Paaslam, goede vrijdag, kruisiging, opstanding, verdriet, vreugde, eieren, paashaas, verwarrende zaken . . . ! Kerstfeest wordt nog wel gesnapt, maar eigelijk kunt je het Paasfeest niet begrijpen zonder de achtergrond vanuit de (Joodse) geschiedenis.


Er loopt een vader met zijn twee kinderen tussen de vele pelgrims die opgaan naar Jeruzalem. De kinderen spelen met een lammetje dat aan een touw met hen meeloopt. 'Niet loslaten hoor, anders zijn we het lammetje straks nog kwijt' roept de vader voor de zoveelste keer.

Zo nu en dan komen de kinderen naast vader lopen en vragen honderd uit. Kinderen zijn vaak zo direct in hun vragen.
'We gaan in Jeruzalem feestvieren, hè Papa. Waar is dat lammetje ook al weer voor?'
Voor een feest slacht je het gemeste kalf. En een lammetje is gewoon leuk om mee te spelen. Maar papa had het thuis over een slacht-offer (?). Vader vertelt van vader Abraham, die van God een bok kreeg, zodat hij zijn zoon niet hoefde offeren . . . (1)
Een vreemd verhaal, met gelukkig een goed einde. Maar het maakte wel indruk op ze! 'De Here God zorgt voor alles, hè Papa?'

Nog meer geschiedenissen vertelt vader; Van de uittocht uit Egypte. En hoe het bloed van een lam aan de deurposten hen behoedde voor de doodsengel. En dat Farao het volk toen liet gaan. (2)

'Waarom gaan we eigelijk naar - Jeruzalem - om feest te vieren?'
Dan vertelt Vader hen van Mozes die van God een heilige plaats moest bouwen en over de voorschriften die God hem gaf, en over de Ark van het verbond. Over het bloed op het verzoen deksel. En van de zondebok die dan alle ongerechtigheden van het volk op zich krijgt. (3)

Ze hadden de verhalen al zo vaak gehoord, maar nu ze het zelf mee beleven, zo samen op weg naar Jeruzalem, begint het pas echt voor hen te leven.

Ze naderde de stad. Maar in plaats van feestgedruis horen ze geschreeuwd en lopen er de mensen te hoop. 'Niet loslaten hoor, anders zijn we straks het lammetje nog ...'

Vader wordt hardhandig aan zijn arm meegetrokken door een soldaat. 'Ga jij voor die stumper daar dat kruis n's dragen, want zo schieten we niet op. Straks wordt het nog echt feest met al die opgefokte mensen hier!' (4)

Vader staat te staren naar de drie kruisen die daar zijn opgericht. Door een paar zachte rukjes aan zijn arm, keert hij met een schok terug in de werkelijkheid. Blij dat ze hun vader hebben gevonden, verdrietig omdat ze het lammetje, in al die drukte, tòch zijn kwijtgeraakt.
Vader zakt door de knieën en slaat z'n armen om zijn kinderen. Hij wijst naar de veroordeelde man aan het middelste kruis, en zegt met een brok in z'n keel: 'Stil maar, het is al goed. Kijk; Dáár is ons Paaslam!'

Je kunt het Paasfeest niet begrijpen, als je goede vrijdag niet kent; de kruisdood van Jezus.

Maar nu is het Zondag, en we treuren niet, maar vieren feest! We zeggen tegen elkaar: 'Hij is waarlijk opgestaan!' Hoewel Jezus, als het volmaakte Paaslam, de totale vervulling van Gods belofte en wet is, gaat het toch verder dan dat! (5) Het kruis kunnen we nog wel bevatten, maar Zijn opstanding ... ?

Er lopen twee mannen van Jeruzalem naar Emmaus. Ze praten over wat ze hebben meegemaakt de afgelopen dagen. Ze verklaren de vreemdeling, die zich bij hen heeft gevoegd, voor gek wanneer hij vraagt waarom ze zo somber zijn.

'Ben jij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat je niet weet wat daar de afgelopen dagen gebeurt is? Heb je dan niet gehoord dat ze Jezus de Nazarener, een man, die een groot profeet was, in werk en woord, voor God en het hele volk, ter dood veroordeeld hebben en gekruisigd? En wij dachten nog wel dat Hij het was, die ons van de Romeinen zou verlossen. Maar ondertussen is het al drie dagen geleden, sinds dit gebeurd is.

Een aantal vrouwen uit ons midden zijn vanmorgen nog bij het graf geweest. Ze zijn ons komen vertellen dat het graf leeg was, en dat ze een verschijning van engelen hebben gezien, die zeiden dat Hij leeft. Snap jij dat nou?' (6) De vreemdeling schud zijn hoofd;
'Moest de Christus dit lijden niet ondergaan om in zijn heerlijkheid in te gaan?'
En Hij begint bij Mozes, en aan de hand van àl de profeten legt Hij hun uit, wat in àl de Schriften op Hem betrekking heeft. (7)

'Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.' (8) '... Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David ...' (9)

Bekende woorden. Hoe vaak hebben ze die psalmen niet gezongen, de woorden van de profeten horen voorlezen. Het voor mooie poëzie, diepe levenswijsheden en ook voor toekomstmuziek gehouden...?
Maar als dat allemaal op de Messias betrekking heeft, en Jezus die Messias is, dàn klopt het dus wat de vrouwen vertelden...!

Natuurlijk, dàt is het! Dat is hèt bewijs! Hij is echt opgestaan! Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Wij zijn ook niet van deze wereld. We leven wel op deze wereld, maar het is anders.We zijn vrij! Vrij van schuld, vrij van de dood, vrijgekocht, VRIJ ! De weg naar God de Vader is weer open.

'Onze Vader in de Hemel, uw Koninkrijk kome ... Dat Uw belofte, om de mensheid te zegenen door de Verlosser, spoedig mag worden uitgevoerd ...' (10)

Had Jezus dat gebed niet zelf aan hen geleerd? En nu is het werkelijkheid geworden! Wat een feest! Wij zijn vrij! Hij is waarlijk opgestaan! Hij lééft, en wij dóór Hem ! (11)

    Rev.Camp     [mrt'02]     C041    


(1) Gen.22:13 (2) Exo.12:23 (3) Lev.16:14-21 (4) Marc.15:21 (5) Hebr.7:27, 9:12, 10:10 (6) Marc.16:2-7 (7) Luc.24:24-27 (8) Ps.16:9+10 (9) Jes.9:7 (10) Math.6:9-10 (11) 1Cor.8:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]