index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Iet, wiet, weit, weg

Een heel oud aftel versje wat kinderen gebruiken om te bepalen 'wie hem is'. Kinderen weten vaak precies bij wie ze moeten beginnen om bij een bepaald kind uit te komen. Als volwassenen kiezen we anders. We maken keuzen op basis van scholing en bekwaamheden of vraag- en aanbod of we wijzen gewoon 'even' een vrijwilliger aan.

In de Bijbel lezen we ook over kiezen. Jezus koos eerst twaalf discipelen uit. De discipelen kozen een plaatsvervanger voor Judas. Als de werkzaamheden van de discipelen op een gegeven moment te omvangrijk worden, kiezen ze een aantal mannen om een bepaald ambt te vervullen. Wanneer de apostelen uiteindelijk overal Gemeenten stichten, stellen zij in deze Gemeenten oudsten aan.
Bij al deze keuzen blijkt de Heilige Geest de belangrijkste rol te vervullen.

Soms wijst de Heilige Geest zelf (..) personen aan, in andere gevallen is de vermelding dat de persoon 'vol van de Heilige Geest is' doorslaggevend.

Gemeentebouw, dus ook de structuur ervan, is een zaak van God. Paulus schrijft aan de Chistenen in Efeze , dat Jezus aan de Gemeente zowel apostelen, profeten, evangelisten, herders als leraars gegeven heeft. (1) Deze gaven (het woord gaven komt van het werkwoord 'geven') zijn de Gemeente gegeven om: 'met elkaar de christenen klaar te maken om God te dienen, zodat de Gemeente - als het lichaam van Christus - zal groeien en sterk en volwassen zal worden.' (vertaling: HB)

De oudsten, voorgangers, diakenen, of hoe ze ook mogen heten, hebben de taak de Gemeente voor te gaan, het voorbeeld te geven. Hoewel de Bijbel zegt dat we allen naar zulke taken moeten streven (2), is het ambiëren ervan verkeerd.

De Bijbel spreekt ook niet over democratisch kiezen, maar over aanstellen, bevestigen. Het hele hoofdstuk van Efe.4 gaat over de Gemeente als een lichaam met verschillende ledematen, waarvan: 'Christus het hoofd is. Door Hem wordt het hele lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is'. (3)

We kiezen voor groei van het lichaam met onze inzet: 'Laat uw lichaam (..) een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is.' (4)

    Rev.Camp     [jan'96]     C003    


(1) Efe.4:11 (2) 1Cor.12:31 (3) Efe.4:16 HB (4) Rom.12:1 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]