index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Je geld of je leven!

Deze uitspraak werd vroeger door overvallers gebruikt en was bedoeld om je geld afhandig te maken. Een leuke variant hierop is:
'Geen geld? Waar werk je dan? Oh daar, loop dan maar door, want dan heb je geen leven ook!'.

Grappig? Als we dit vandaag de dag op Kerken of Gemeenten zouden toepassen komen we beschaamd uit. Toch zit er een Bijbels principe in; waar leven is, is ook geld!

In het boek Handelingen lezen we dat ze gewoon zijn elkaar te ontmoeten (120 man) in een bovenzaal. (1) Ook hadden ze de beschikking over een flink aantal olielampen; (2) een luxe voor die tijd!

Het was geen luxe leventje, maar niemand van hen leed gebrek. (3) En ontstond er een gebrek, dan zorgde ze voor elkaar; ieder gaf zoveel hij kon missen. (4)

Paulus geeft daar aan de Gemeente te Korinthe ook nog een heel praktische aanwijzingen voor:

'Dat een ieder van u elke zondag iets opzij moet leggen van wat hij heeft verdiend'. (5)

Dat je er daar alleen niet mee komt, legt Jakobus heel plastisch uit:

'Iemand zou kunnen zeggen: Och, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De één legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. of: Sommigen van u durven te beweren dat geloven alleen genoeg is?' (6)

Toen de lamme man bij de Schone poort aan Petrus en Johannes om geld vroeg, zei Petrus:

'Kijk ons aan! Geld heb ik niet, maar wat ik heb, krijgt u van mij. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth; loop!' (7)

Had hij dan echt geen geld?

Misschien...

Maar hij had meer; hij had Leven, in overvloed!

    Rev.Camp     [nov'96]     C002    


(1) Hand.1:13 (2) Hand.20:8 (3) Hand.4:37 (4) Hand.11:30 (5) 1Cor.16 (6) Jac.2:18-19 (7) Hand.3:6 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]