index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Opwekking, wat is dat?

Laatst luisterde ik naar een recent cassettebandje met Live-Worship. (1) Het viel me op dat enkele melodieën me wel erg bekend voorkwamen. Na een korte zoekactie in m'n grijs gedraaide banden archief wist ik waar ik dat eerder had gehoord: Opnames van de grote opwekking van Nieuw Zeeland in de jaren '70. Zelfde stijl en enthousiasme. Wat merkwaardig of liever gezegd, wat treffend was deze vergelijking!

M'n verbazing werd groter toen ik op de tapehoes las: 'Tijdens de grote opwekking in Welsh schreef een krant: 'Ongehoord is het onvoorstelbaar en als je het gehoord hebt, onbeschrijfelijk! Zonder liedboek werden liederen ingezet en binnen de kortste keren nam de gehele Gemeente deze spontaan over en versmolten de stemmen tot een perfect geheel. Dit is alleen mogelijk door de Geest van God.' (einde citaat)'.

Er werd gerefereerd aan de opwekking in Welsh, Engeland, van 1904!
Ik probeerde voor mijzelf een definitie te maken van het begrip opwekking. Woorden zoals 'herleven' en 'opgewekt zijn' flitsten door m'n gedachten. Ik pakte het hoesje met de songteksten er bij en bekeek de teksten. Niet hoogdravend, eerder eenvoudig en simpel; maar wel met een duidelijk thema: Uitbundige vreugde om het feit dat Jezus je Redder is en God zijn Kerk bouwt. 'Laten de machten in de hemel en de machten op aarde zich buigen en belijden dat Jezus is Heer!'. Dat kun je niet met een uitgestreken gezicht zingen!

Op het bandje wisselen vreugde, aanbidding en profetische liederen elkaar af en neemt het je mee in aanbidding en een verlangen naar God dit ook in ons midden te mogen beleven.

Aan God kan het niet liggen dat zo'n opwekking (nog) niet van de grond wil komen, maar eerder aan onze reserves.

Als wij onze eerste liefde weer oppakken en in onze samenkomsten uitbundig dat couplet voor de vijfde of zesde maal zingen omdat het ons hele hart heeft, dan slechten we daarmee de grond voor de Heilige Geest en banen wij de weg; dat wij Zijn heil zullen zien. (2)

Opwekking is dichterbij dan wij misschien denken; het begint in ons eigen hart!

'Laat uw glorie over dit huis vallen,
laat het daaruit verder gaan naar de natiën.
Laat uw lieflijke geur in deze plaats zijn,
als wij Uw aangezicht zoeken.
Laat uw koninkrijk komen,
Uw wil worden gedaan.
Laat ons hier op aarde
de glorie van Uw Zoon zien.'
(3)

    Rev.Camp     [okt'94]     C001    


(1) First Love (2) Ps.50:23 (3) 1992 Mercy/Vineyard
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]