index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Gedoogcultuur

We leven tegenwoordig in een maatschappij waarin een gedoogcultuur heerst. Door norm-overschrijdend gedrag te accepteren ontstaat een situatie die op den duur als normaal wordt gezien.

Neem bijvoorbeeld het ongehuwd samenwonen, al dan niet met met kind(eren). Op papier kan dat ook op twee adressen waardoor een huurtoeslag kan worden verkregen op false gronden. (1) Maar in een huwelijk ben je een eenheid en is dit soort zwendel feiteijk niet gepast.

Napoleon (2) heeft destijds de achternaam geintroduceerd, en dat was niet voor de grap. Ook toen was de maatschappij volop in beweging en via een achternaam werd duidelijk wie van wie familie was en dus wie verantwoordelijk was voor wie. Orde is nu eenmaal de basis voor een gezonde maatschappij.

Kijk eens om je heen: echtscheidingen, ongetrouwd samenwonen, eenoudergezinnen, een krappe woningmarkt, werkende moeders, sleutelkinderen, hangjongeren, verslaving, etc. Het zijn stuk voor stuk fenomenen welke te herleiden zijn naar zaken die voortkomen uit ontwrichting van de maatschappij. En wie denkt dat dit niet onder christenen voorkomt heeft het mis. (3)

Wanneer mensen met een niet kerkelijke achtergrond tot geloof komen en zich bekeren is daar herstel, maar als de kerk er een gedoogcultuur op na houd, omdat de normen en waarden van gelovigen niet veel anders zijn dan buiten de kerk, wat is dan hun voorbeeld of wat zou nog een rede zijn voor geloof, berouw en bekering?

Een dergelijke situatie kan voorkomen worden door degelijk bijbels onderwijs! Maar hoe kunnen we uberhaupt leden aanspreken op hun gedrag als de leiding zelf niet koosjer is? Maar wat, als de leiding wel bijbels verantwoord leeft, moet ze dan de wet, hel en verdoemenis prediken?

Helaas, we hebben met de vrijheid in Christus (4) het spreekwoordelijke kind met het badwater weggegooid.

In Gods Woord staan vele wetmatigheden en maatschappelijke principes die een goede basis kunnen zijn voor christelijk onderwijs over normen en waarden. En wie zou niet blij zijn met goede adviezen en handrijkingen om je morale, sociale, lichamelijke en geestelijke leven weer gezond te maken? (5)

Vinden wij ons te oud om te leren (lees: te veranderen), of menen wij dat God ons met de bijbel achterhaalde principes heeft gegeven (6) en weten wij het beter?
Ik dacht van niet!

Wie (welke voorganger of leraar) durft het aan studies te geven over bijbelse en christelijke normen en waarden?

    Rev.Camp     [jan'12]     C132    


(1) Telegraaf, 1 feb 2011 (2) 1810 Code Civil (3) Trouw, 5 nov 2012 (4) Gal.2:4 (5) Deut.11:24-28 (6) het NT is 2000 jaar, de Torah 3500 jaar oud
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]