index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Hazen vangen

Laatst kwam ik op internet de vraag tegen of Paulus de zondag vierde... (1) Er werden wel een aantal teksten aangehaald waaruit blijkt dat hij op de sabbat predikte, maar een concreet antwoord bleef uit, op een zekere suggestie na...

Ik moest denken aan de spreek- woordelijke vraag: 'Hoe vangt een koe een haas?' Het bijbehorende antwoord luidt: 'Hij (zij) gaat achter een boom staan en doet het geluid van een boerenkool na...' Het moge duidelijk zijn dat het antwoord op de koeien-vraag een schijnantwoord is.

Wat het vraagstuk rond de zondag betreft: Paulus gebruikte zijn vrije (sabbat) dag om mensen te ontmoeten! Het ligt voor de hand dat de sabbat ook werd gebruikt door de gemeente(n) als een dag van ontmoeting, hoewel er ook vermeldingen zijn van dagelijkse ontmoetingen. (2)

Helaas is er door de tijd heel wat veranderd. Door traditie is (lees: was) de zondag onze kerk-dag. Dit zou refereren naar het vieren van de dag van Jezus' opstandig (3) , maar de werkelijke rede voor de aangewezen rustdag ligt veel gecompliceerder. (4) Mede door de opkomst van een 24/7 economie is de zondag allang geen algemene rustdag meer en ik kan me niet voorstellen dat een omschakeling naar de zaterdag daar enig verandering in zou brengen.

Door als christen de sabbat aan te willen hangen begeven we ons op een hellend vlak: We kunnen de (joodse) sabbat niet houden zonder theologische conflicten. Bovendien voegen we daarmee feitelijk een voorwaarde toe aan ons behoud, anders dan Jezus die voor ons de wet heeft volbracht.

De Hebreeenschrijver schrijft uitgebreid over het ingaan in de sabbatrust, (5) waarbij hij deze als zinnebeeld gebruikt en niet als letterlijke voorwaarde stelt. En wanneer de sabbat als zodanig wel een fundamentele voorwaarde zou zijn, zou het zeker genoemd zijn in de adviezen aan de heidenen. (6)

Stel je eens voor: we zouden in de tijd terug kunnen reizen, zoals in de film 'Back to the future', dan zou de verleiding groot zijn de beslissing om de sabbat te verlaten ongedaan te maken. En waarom dan ook niet meteen de verwoesting van de 2e tempel voorkomen? Hoewel... Had Jezus over het tweede juist niet wat cruciale uitspraken gedaan? (7)

Anderzijds moet ik toegeven dat het enthousiasme en saamhorigheid waarmee sommige christenen de sabbat vieren in ogenschouw genomen ik me wel wat kan voorstellen bij de wens om meer 'geestdrift' in onze samenkomen. Maar dat is een heel ander verhaal...

Laten we elkaar dus niet bezwaren met zaken zoals het vieren van de sabbat alsof dat een meerwaarde heeft, want de sabbat is slechts een schaduw van de werkelijkheid: Jezus Christus. (8)

    Rev.Camp     [jan'14]     C122    


(1) 119ministries.nl (2) Hand.2:45, 5:42, 17:11 (3) vroeg 4e eeuw NC (4) distantiering van joodse, en het combineren van heidense gebruiken (5) Hebr.4 (6) Hand.15:28, 21:25 (7) Luc.21:6, Mt.12:6 (8) Col2:16-17
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]