index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Gemeente visie ...

Het verkeersbord 'Rotonde' als gemeente logo? Logo Ja, het heeft iets te maken met de 'visie' van de Gemeente. Nee, het zijn niet de te volgen stappen, of de richting. De pijlen beelden een principe uit;
Elk mens moet (en ik bedoel hiermee een Bijbels 'moeten') in 't geloof groeien van Zuigeling naar Vaderschap, of zoals we vroeger wel zeiden: 'Gered om te Redden!'

Dit geldt wel voor een ieder, maar dit gebeurt niet altijd collectief. Als het goed is vindt er regelmatig een instroom van jong gelovigen plaats, en aangenomen dat niet iedereen (door omstandigheden) even hard groeit, zullen er in de Gemeente altijd activiteiten plaatsvinden op vier basiskwadranten: Barmhartigheid, Herstel, Onderwijs en Evangelisatie.

Ofwel in mooi Engels gezegd:

To Win (mensen naar Jezus brengen),
To Consolidate (herstellen, sterk maken),
To Disciple (principes bijbrengen),
To Send (toerusten tot uitvoeren van taken).

Heel mooi, maar hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer mijn ouders mij nooit anders dan de 'fles' hadden gegeven, niet naar school hadden gestuurd (!), niet met wat zakgeld op (kamp)vakantie hadden laten gaan, niet mijn zelfstandigheid hadden gerespecteerd toen ik daar aan toe was, dan lag ik nu nog met m'n benen over de rand in m'n wieg! (...)

Even onder ons; Weet u wanneer ik (geestelijk) het hardst groeide? Op het moment dat ik er 'alleen' voor stond en, met een mandaat op zak, zelf de handen uit de mouwen (moest) steken! 'Mandaat' is een ander woord voor gezag; Jezus heeft ons èn een opdracht gegeven èn (Zijn) gezag!

Als leiders van de gemeente zijn we momenteel op zoek een nieuwe invulling te kunnen geven aan onze Gemeentevisie.

Heeft de 'oude' structuur gefaald? Nee. Maar de (geestelijke) tijd is veranderd en wij zelf zijn veranderd (...). Maar het heeft geen nut andere middelen te kiezen als niet ook het doel wordt hersteld.

Nu even ècht praktisch: Het is niet denkbeeldig dat, wanneer u aangeeft behoefte te hebben aan b.v. een bijbelkring, we u de gelegenheid bieden deze zelf te organiseren...

Een gemeente is geen instelling, maar een organisme; 'Dat met gewrichten en pezen door Hem bijeen wordt gehouden, en alleen door met Hem verbonden te blijven, als lichaam kan groeien zoals God het wil.' (1)

Dat 's even schrikken hè, opeens als een volwassen (christen) te worden aangesproken? Maar geen paniek, God vraagt nooit iets boven uw geestelijke leeftijd... En; U blijft altijd een geliefd kind van de Vader!

    Rev.Camp     [mei'02]     C043    


(1) Col.2:19 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]