index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Het vleesgeworden Woord

Het Johannes evangelie begint met de bekende - theatrale - woorden; 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.' Johannes geeft dit verderop meer gestalte met; 'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond', om vervolgens via de woorden van Johannes de doper; 'Deze was het, van wie ik zei: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.' bij Jezus terecht te komen. (1)

Het lijkt een hele omhaal van woorden, maar Johannes vangt in deze paar zinnen een haast onvoorstelbare gebeurtenis; Gods belangrijkste belofte is een tastbare werkelijkheid geworden! Al in Genesis had God aan Adam en Eva een Verlosser beloofd, en daar was Hij dan, in levende lijve; Gods 'vleesgeworden Woord'.

In het oude testament zei Jozua al; 'Niet een van alle goede beloften, die de Here aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.' (2) en met betrekking tot bepaalde Jezus' leven bevat het Mattheüs evangelie alleen al ruim 65 verwijzingen gebeurtenissen in naar het oude testament! Als Gods woorden zó tastbaar werkelijkheid kunnen worden, wat staat ons dan te wachten met betrekking tot al die andere woorden die God in zijn Woord heeft neergelegd?

Ik ben niet zo'n boekenwurm, maar tijdens vakanties wil ik nog wel eens wat dikke pillen verslinden. Afgelopen zomer waren dit onder anderen de eerste vier (!) delen van 'De laatste bazuin'. Hoewel het geromantiseerde verhalen zijn rond bijbelse thema's (in dit geval het boek Openbaring), zet het je wel tot nadenken.

Op het moment dat ik het nieuws van de aanslagen op het WTC in New York vernam, kwam direct de gedachten bij mij op; Is dit definitief het begin van de eindtijd? Het boek Openbaring is geen gemakkelijk boek, en het is nogal 'tricky' om vanuit wereldgebeurtenissen te bepalen waar we ons bevinden op de tijdslijn die daar wordt verbeeld.

Laatst kreeg ik bijvoorbeeld een fonkelnieuw uitziend boekje in handen, wat aan de hand van bepaalde bijbelse profetieën, nogal wat krasse uitspraken deed over 'toekomstige' wereld-gebeurtenissen . Vele van deze 'profetieën' waren inmiddels op een totaal andere wijze 'vervuld'. Bij nadere bestudering bleek het boekje al 50 jaar oud te zijn (!), wat daarmee de rest van de inhoud ook op losse schroeven zette! Dat soort gegoochel doet, naar mijn mening, behoorlijke afbreuk aan de geloofwaardigheid van het evangelie!

Maar hoe zit het überhaupt met schrift verklaring en uitleg? Stel dat we alles netjes op een rijtje zouden kunnen krijgen, zou dat 'geloven' niet wat al te gemakkelijk maken? Toch denk ik dat het, hoe overtuigend zulk bewijs ook kan zijn, nauwelijks een ongelovige over de streep zal trekken! Kijk maar naar de 'geleerden' in Jezus' tijd; Zij wisten zelfs dat de Koning der Joden in Bethlehem zou worden geboren .... (3)

Jezus noemt in Math. 24 en 25 heel wat zaken op die met het einde der tijden te maken hebben, en die ook te herleiden zijn naar items uit het boek Openbaring. Maar Hij geeft alleen maar aan dat deze dingen ons niet moeten verontrusten, omdat deze dingen nu eenmaal moeten geschieden. Om de tekenen te kunnen herkennen zullen we wel bijbel kennis moeten hebben, maar we moeten de bijbel niet als een soort programmablad gaan hanteren.

Vele mensen volgden Jezus, maar een Romeinse hoofdman (4) en een Kananese vrouw (5) worden met name genoemd: Jezus, Gods vleesgeworden Woord, prijst hen om hun handelend geloof! Hoe gaan wij met de Schriften om? Hoe reëel is Gods vleesgeworden Woord in ons leven?

'In het Woord is leven en het leven is het licht der mensen; ... Doch allen, die Hem aannemen, hun geeft Hij macht om kinderen Gods te worden, ... Het Woord is vlees geworden en woont onder ons en wij aanschouwen zijn heerlijkheid.' (omgezet naar de tegenwoordige tijd) (6)

Bij het lezen van deze woorden vervagen alle 'wetenswaardigheden' en hoef ik slechts één ding zeker te weten: 'Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.' (7)

En weet u wat ik nou zo treffend vind van die romanserie 'De laatste bazuin', en ook volledig Bijbels? Dwars door alles heen blijkt er maar één ding het belangrijkst te zijn: '... vertellen over Jezus (Christus), Die voor ons aan het kruis gestorven is! De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Jezus de kracht en de wijsheid van God.' (8)

    Rev.Camp     [okt'01]     C037    


(1) Joh.1:1,14,15 (2) Joz.21:45 (3) Math.2:8 (4) Math.8:8 (5) Marc.7:28 (6) Joh.1:4,12,14 tt (7) 2Cor.1:20 STV (8) 1Cor.1:23&24 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]