index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Levend water

Als je in het buitenland vraagt wat ze van Nederland weten, hoor je bijna altijd: klompen, molens, water en veel regen. Inderdaad, Nederland heeft veel water! En wij vinden het dan ook heel gewoon dat elk huis een kraan heeft waar zomaar fris, helder, drinkwater uitkomt.

Maar er zijn ook landen waar weinig water is. Dan is een plaats waar een waterbron of put is erg belangrijk. Zo'n bron is meestal een plaats waar het water zomaar uit de grond opborrelt. Bij de meeste waterputten moet je wel wat moeite doen om bij dat water te komen. Vaak ga je met een wijde wenteltrap ver naar beneden en moet je met een volle kruik op je schouder of hoofd weer omhoog klauteren.

Jezus kwam ook eens bij zo'n waterput en vroeg daar aan een vrouw wat water om te drinken. We kennen het verhaal wel: Jezus bood haar levend water aan.(1) Leuke inleiding, maar een korte conclusie. En u heeft gelijk, want beseffen wij als nuchtere Hollanders, wel wat levend water is?

Op een al wat oudere Mercy/Vineyard Praise-CD staat het lied met de titel: 'Another Drink'. De tekst is nauwelijks naar het Nederlands over te zetten, omdat 'Levend Water van leven' lang niet dezelfde lading heeft als de Engelse versie, nog afgezien van het feit dat het niet in de cadans van de melodie past.

De tekst geeft uitdrukking aan een sterk verlangen en ook de melodie ondersteunt dit door binnen de laatste regels van het refrein zelfs driedubbel te transponeren! (van toonsoort 'E' naar 'G')

Another Drink...

I'm thirsty Lord for the Living Waters of life.
Ik ben dorstig, Heer, naar het Levende Water.
I want a drink of the Living Waters of Live.
Ik wil wat drinken van het Levende Water.
Fill me up Lord, I don't have to feel it.
Maak me vol Heer, het gaat me niet om het gevoel.
Lord make me drunk with your Holy Spirit.
Laat me dronken worden van uw Heilige Geest.
I'm tired of whisperin, I'll start to shouting.
Ik ben het fluisteren moe, ik begin het te roepen.
I don't want a cup Lord; give me a fountain!
Ik wil geen kopje, Heer, geef me een fontein!
I'll take another drink of the Living Waters of Live.
Ik wil nog meer drinken van het Levende Water.

Water, Levend Water. Hoeveel behoefte hebben wij aan dat Water? Thuis draaien we gewoon de kraan open, of we vermaken ons voor een luttel bedrag een paar uur in een golfslagbad met whirlpool en een glijbaan. Water op bestelling; als het ons uitkomt! Met dat Levende Water kan het ook zo gaan.

In ons land zijn er conferenties en speciale samenkomsten te over. Maar thuis, in de eigen Kerk of Gemeente, wie draait daar voor de watervoorziening op?

De apostel Paulus schrijft de Filppenzenbrief: 'Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen!' (2)

Het gaat er Paulus niet om dat ze hem blij moeten maken, maar hij verlangt er naar dat mensen uit hun stoelen komen. Jezus zegt: 'Wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.' (3) Wanneer je, als christen, geen reden hebt om uit je stoel te komen, dan staat je bron wellicht droog!

De woorden van dat lied lijken wat met de aangehaalde teksten in tegenspraak; Het vraagt naar meer, nog meer water. Maar wie eenmaal heeft geproefd, kan niet meer zonder! Liever een fontein in plaats van één bescheiden kopje! Niet als een douche over je heen, maar als een fontein van binnenuit!

Dat Levende Water is niet alleen aanlokkelijk, maar aanstekelijk bovendien; Daar komt (vroeg of laat) eeuwig leven uit voort! Dat liedje heeft me te pakken: Ik wil ook zo'n fontein!

    Rev.Camp     [nov'00]     C031    


(1) Joh.4:4-43 (2) Fil.2:1,2 STV (3) Fil.4:14 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]