index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Voorwoord

Deze Site omvat een compilatie van teksten waarvan de meeste onder de schrijvers pseudoniem Rev.Camp zijn geplaatst geweest in het tweemaandelijkse Gemeenteblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en ICHTUS Pinkstergemeente in Zaandam.

Hoewel er buiten roosters voor schoonmaak, kinderoppas, koffiediensten, en opsommingen van spreekbeurten, etc. zeker wel belangrijk leesmateriaal in staat, beland zo'n blad vroeg of laat toch bij het oud papier... Vanuit verschillende kanten bereikten mij vragen waarom ik de columns niet zou samenvoegen tot een boekje, zodat je ze nog eens kunt lezen en op deze manier ook voor anderen tot zegen kunnen zijn.

Met dit idee ben ik wat gaan stoeien en gaandeweg is het gekomen tot een samenvoeging van ruim twee jaargangen columns, in de zelfde chronologische volgorde waarin ze ook in het infoblad zijn verschenen, aangevuld met ander 'leesvoer' (vandaar de titel: 'Columns en ander leesvoer')

Niet lang daarna werd het idee geboren dit boekje in digitale vorm op het Internet te zetten en doorlopend aan te vullen met nieuwe columns.

De meeste columns zijn een weerspiegeling van een periode zoals, naar mijn mening, elke Kerk of Gemeente wel meemaakt: Een periode van turbulentie, wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de beweging van de Heilige Geest en uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking.

Veel leesplezier en zegen toegewenst.

Rev.Camp


Disclaimer

Als auteur van de internetsite Columns4you heb ik mijn best gedaan om de informatie op een correcte manier te publiceren. Er kan natuurlijk altijd wel een foutje insluipen. Hiervoor bij voorbaat mijn welgemeende excuses.

Aan de gepubliceerde informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Ook is de auteur niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen naar aanleiding van foutief gepubliceerde informatie. Het is ten alle tijde mogelijk in overleggen te treden over de juistheid van de gepubliceerde informatie.

Mocht u fouten aantreffen, of wanneer u vindt dat bepaalde informatie op een betere wijze gepubliceerd kan worden, dan wordt een berichtje op prijs gesteld.

U kunt hierover een e-mail sturen naar: revcamp @ xs4all.nl onder vermelding van 'Disclaimer'. Wilt u dan wel de paginatitel vermelden waar u de fout heeft aangetroffen.

Met vriendelijke groet,

    Rev.Camp     [med'95]     C901    


Wilt u uit deze uitgave iets overnemen of gebruiken doormiddel van druk, fotocopie of op welke wijze ook, vraag dan wel vooraf toestemming.
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]