index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Bovennatuurlijk

Bovennatuurlijk is volgens het woordenboek een woord, en het drukt uit dat iets boven de natuur is. De God van de Bijbel is boven-natuurlijk, want Hij wordt niet beinvloed door tijd, ruimte of materie. (1) Tijd, ruimte en materie kunnen voor ons niet zonder elkaar; Een voorwerp (materie) kunnen we waarnemen (ruimte) omdat het er op dat moment (tijd) is.

Maar de Schepper staat boven Zijn schepping. De Bijbel geeft dit in 10 woorden weer: 'In het begin (tijd) schiep God de hemel (ruimte) en de aarde (materie)', (2) dus de God die alles geschapen heeft staat boven tijd, ruimte en materie.

Veel van Zijn verschijningen gaan boven de natuurwetten uit: Rook en vuur-colom bij tabernakel, (3) vuur bij brandende braamstruik, (4) vuur en aardbeving op de berg. (5) Maar ook indirect bv: de plagen van Egypte, (6) het splijten van de schelfzee, (7) het manna, (8) etc.

In het NT heerst Jezus over de natuur door een storm te kalmeren, (9) op water te lopen (10) , brood en vissen te vermenigvuldigen, (11) water in wijn te veranderen (12) , zieken te genezen (13) en doden op te wekken. (14) Veel van deze zaken kwamen ook in het OT voor! Een oplettend persoon kan ontdekken wie en wat Jezus is en zo kwam Petrus ook tot zijn vaststelling! (15)

Door de wetenschap zijn we in staat de natuur te verklaren en te begrijpen, maar als mens staan we onder de natuur. Wij kunnen enkel manipuleren (samenstellen), maar niet creeren.

Daarom spreken we van 'wonderen' als we iets boven-natuurlijks zien. God is niet enkel creator in de zin dat het daarmee af was en daarna niet meer Zijn aandacht heeft....

Oke, de natuur om ons heen is zo gemaakt dat het zich als een systeen in stand houd. En als mens zijn we onderdeel van dat systeem. Maar als laatste schepsel hebben wij een doel en opdracht meegekregen. (16)

Omdat het als mens best moeilijk is om boven de schepping te zijn, maar onder de schepper, (17) hebben we na een periode van schade en schande richtlijnen (18) gekregen. Deze zijn uniek, en toch zal elk mens van nature moeten toegeven dat deze 'tien geboden' goed zijn, en zelfs zo goed dat veel landen hun grondwet op hebben gebaseerd!

Ondanks alle hulpmiddelen is de mens zijn zicht op de Schepper kwijt geraakt. Ja, we gaan zelf zo ver dat wij de schuld van ons (!) falen afschuiven op de Schepper in plaats van te vragen wat wij fout doen. Willen wij Hem zien, of redeneren wij Hem weg? Spreken wij daarom liever over een oerknal, omdat er anders met een schepping ook spraken is van een Schepper?

Toch heeft God Zijn schepping niet aan zijn lot overgelaten. Vanaf die eerste keer klinkt nog steeds: 'Adam, waar ben je?!' (19) Hij heeft het zo vaak geprobeert (20) en het is Hem niet gelukt tot ons door te dringen. Heeft Hij gefaald? Nee, wij hebben gefaald! Je kunt vraagtekens zetten bij het verleden, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de Bijbel, maar was jij erbij? Toch is er een groot teken dat boekdelen spreekt: Zelfs in onze jaartelling spreken we over voor- en na-Christus.

Deze nieuwe tijd kenmerkt zich jaarlijk in vier christelijke feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Kerst is het begin, (21) maar verleden tijd. Pasen is het keerpunt, (22) een realiteit. Pinkster is herstel, (23) de werkelijkheid. En Hemelvaart is een vooruitblik, (24) de toekomende tijd.

God is oneindig, maar wij zijn eindig. Keuzes in ons leven nu, bepalen ons eeuwige leven hierna. Wil jij straks komen waar je nu niet wilt zijn (hel) of wil je nu zijn waar je straks ook wilt zijn (bij God)? Wil je die boven-natuurlijke God leren kennen, maar je weet niet hoe dat moet of hoe dat zal zijn?

De Bijbel vertelt dat Jezus heeft laten zien (25) hoe God is. Door Hem te volgen breng Hij jou in contact met God. De toehoorders van de eerste volgelingen van Jezus stelden een belangrijke vraag: 'Wat moeten wij doen?' (26) Het antwoord was kort en bondig: 'Bekeer je, laat je dopen op de naam van Jezus en je zult Gods Geest ontvangen.'

God blijft boven-natuurlijk en wij natuurlijk, maar de verbinding kan worden hersteld! En Jezus is de weg. (27)

    Rev.Camp     [dec'16]     C130    


(1) Kent Hovind, Where did God come from (2) Gen.1:1 (3) Ex.13:22 (4) Ex.3:2 (5) Ex20:18-19 (6) Ex.9:13-14 (7) Ex.14:22 (8) Ex.16:4 (9) Marc.4:39 (10) Math.14:25-27 (11) Luc.9:16-17 (12) Joh.2:7-9 (13) Marc.6:53-56 (14) Joh.11:42-43 (15) Luc.9:20 (16) Gen.1:26 (16) Gen.1:26 (17) Gen.10:1-9 (19) Gen.3:8-9 (20) Hebr.1:1-4 (21) Luc.2:16-17 (22) Joh.1:30 (23) Hand.2:38 (24) Hand.1:10 (25) Mat.11:27 (26) Hand.2:37-38 (27) Joh.1:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]