index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Ondergesneeuwd

In de media kom je met een zekere regelmaat berichten tegen over nieuwe stromingen of spraakmakende zaken binnen de christelijke wereld. Daar is op zich niets nieuws aan.

De manier waardoor of waarop het evangelie in het verleden inhoud is gegeven heeft tot verschillende 'kerkgenoodschappen' geleidt. Veel van deze stromingen meenden dat 'hun' aspect ondergesneeuwd was geraakt en profileerden zich vervolgens op dat ene punt: Baptist, Pinkster, Charismatisch, Volle Evangelie (1) , noem maar op. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

In het Nieuwe Testament vinden we naast diverse waarschuwingen voor valse leringen (2) , zeker zoveel aanmoedigingen om juist alle (!) aspecten van het evangelie levendig te houden. (3) En omwille van de volle omvang van het evangelie is het daarom soms nodig een aspect zo nu en dan wat meer aandacht te geven.

Daar hoef je niet van te schrikken, en nog minder te vrezen dat jouw gemeente of kerk ineens een secte drijgt te worden... Dit geldt natuurlijk niet voor alles, maar met ons gezond verstand kunnen we best wel bepalen of iets bijzaak of hoofdzaak is.

Zo ook de recent toegespitste aandacht voor 'Het Nieuwe Verbond'. Hoewel de naam suggereerd dat het hier om iets 'nieuws' gaat, haalt het slechts de woorden van Jezus zelf aan: 'Dit is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.' (4)

Wat is er dan zo nieuw aan? Wel; dat we snel geneigd zijn te denken dat Jezus een verbond met ons heeft gesloten. En dat wij - als het ware - nu aan zet zijn om aan de voorwaarden van dat verbond te voldoen.

Zouden wij soms tot meer in staat zijn dan de mensen van het 'oude' verbond? Nee, God heeft met Jezus een verbond gesloten, waarin wij, in Hem, besloten zijn!

En toch sluipt deze gedachte snel binnen. We bidden of zingen vaak: 'Geef ons meer...'. En soms trekken wij de conclusie: Als de aanbidding nog wat dieper was gegaan, dan... Met andere woorden: achter die net niet gehaalde heuvel ligt blijkbaar datgene waar we naar uitzien... Ziet u de valstrik? Het suggereerd dat wij het zijn die het moeten presteren! Natuurlijk komt het ons niet aanwaaien, maar het is het volbrachte werk van Jezus waar wij op mogen bouwen, en niet onze eigen inzet.

Als iets ondergesneeuwd is weten we vaak wel van het bestaan, maar we zien het even niet. Neem nu de Emmaus gangers; Ondanks alle informatie (5) , was het blijkbaar niet bij ze geland.

Door het luisteren naar de prediking van het juiste Woord (6) gebeurde er wat met hen: Hun ogen en harten gingen open; ze zagen ineens de verbanden.

Zo kan het ook met ons zijn; Ergens weten we het wel, maar we zien de verbanden niet altijd helder. We verlangen naar zaken die we uit de bijbel kennen, maar stranden in de theorie (lees: theologie) en weten het niet in praktijk om te zetten.

Jezus zei: 'Het is volbracht. (7) Ik doe de belofte mijn Vader op jullie komen.' (8) En vervolgens lezen we in het boek Handelingen dat zij (de disipelen) handelden op en in de Naam van Jezus.

Is het mogelijk dat een van de fundamenteelste uitgangspunten van het evangelie ondergesneeuwd kan raken? Blijkbaar wel, want Paulus moest de gemeente in Galaten al een belangrijke vraag stellen: 'Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van het houden van de wet, of door de prediking van geloof?' (9)

    Rev.Camp     [sep'16]     C129    


(1) in willekeurige volgorde (2) Marc.13:22 (3) Efe.5:15-21 (4) Luc.22:20 (5) Luc.24:19-24 (6) Luc.24:25-27 (7) Joh.19:30 (8) Luc.24:44-49 (9) Gal.3:2 (10) 1Cor.2:2
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]