index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

De gemeente draait door...

Van de kijkbuis kennen we programma's zoals 'De wereld draait door' en 'As the world turns', maar ook het gezegde 'zonder mij draait de wereld ook wel door' geeft aan dat we zo met onze eigen dingetjes bezig kunnen zijn.

Aan de andere kant kunnen we ons ook bezorgd maken over de kleinste dingetjes. In onze ogen doet dan niemand doet het goed, 'ze doen maar'!

Het liefst zouden we willen dat alles volgens het (ons) programmaboekje gaat. Neem bijvoorbeeld de structuren van kerken en gemeenten; We zien dat elke (?) visie, model of programma wel een kritisch punt heeft.

Natuurlijk overwegen we de uitersten en proberen ergens in het midden het juiste Bijbelse model te vinden, maar zouden die uitersten hun bijbel niet gebruikt hebben? We hoeven niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, maar een goed werkend model daar staat niet garant voor succes hier. Zegt de schrift zelf(s) niet 'toetst alles en behoudt het goede'? (1)

Wanneer we het NT doorzoeken naar het wel en wee van de toenmalige gemeenten, dan komen we heel wat zaken tegen die we zo kunnen toepassen in onze tijd! En wanneer we door de eeuwen heen kijken mogen we ons best wel afvragen; 'hoe is het evangelie overeind gebleven'?

Het is niet een systeem geweest, noch de inzet van mensen (hoewel er noemenswaardige personen zijn geweest). Het is Jezus zelf geweest die Zijn gemeente in stand heeft gehouden! Hij bid en waakt over ons (2) en heeft ons zijn belofte gegeven dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. (3)

Kunnen we nu rustig achterover leunen en elkaar andermans amusante blunders toespelen om daarmee te denken dat wij het nog niet zo slecht doen? De wereld draait door en we menen dat bijvoorbeeld de natuur zich zelf wel herstelt. We menen dat te zien, maar realiseren niet dat het zich niet herstelt, maar aanpast! We hopen dus op beter, vaak tegen beter weten in!

We zijn als individu, en zelfs als collectief, niet in staat de wereld te veranderen. 'Save the wales, collect them all' is niet te doen, maar 'He so loved the world, Hij wants to save us all' (4) is Gods intentie waar wij ons bij aan kunnen sluiten, al is onze bijdrage in onze ogen nog zo klein.

Ons motief ervoor is een ander verhaal. We kunnen iets doen omdat het moet, het ons gevraagd wordt, het onze hobby is, we toch niets anders om handen hebben; Redenen te over. Ik ga daar niets over zeggen, want dat is ieders eigen verantwoording.

Ik kan u wel een tip geven. Lees het boek Handelingen eens met deze vraag voor u zelf; waar zou ik in dat plaatje willen zijn. Niet om u met de 'held' van het verhaal te vereenzelvigen, maar vraag u zelf eens af waar u zou willen zijn en waarom.

We staan in de rij om de nieuwste spektakel film te zien, de nieuwste gadgets te kunnen kopen, we gaan naar conferenties voor de beste sprekers, de interessantste cursussen. Maar de beste plaats is om dicht bij God te zijn (5) , terwijl de wereld door draait! Enkel, God laat het niet aan het toeval over; Hij heeft een Plan!

Ontdek het en deel het met elkaar; Dat is gemeente zijn!

    Rev.Camp     [jan'14]     C127    


(1) 1Th.5:21 (2) Luc.22:32 (3) Mat.16:18 (4) Joh.3:16 (5) Ps.27:4
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]