index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Hidden manna

Wanneer je haren wat minder in aantal worden (of grijzer in mijn geval), dan zijn er wel eens van die momenten dat je even achterom kijkt. Sommige noemen het seniment, maar ik noem het liever ervarings-deskundig.

De titel van deze colomn 'Hidden manna' (1) komt van een LP uit de jaren '70 waarvan de titelsong verwijst naar een Bijbeltekst uit Openbaring; 'Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna' (2)

Bij 'verborgen manna' denk ik aan Gods Woord; Aan van die pareltjes van teksten die gewoon in je bijbel staan maar waar opeens je oog op valt. Naarmate je langer in evangelische kringen verkeert kom je op een moment dat je zo beetje alles wel eens voorbij hebt zien (horen) komen. En toch zijn er gelukkig nog van die momenten dat je je ergens intens over kunt verblijden. De uitspraak 'Het diepste geheim van geloven is vreugde' (3) is mij wat dat betreft uit het hart gegrepen. Is dat waarom oudere liederen mij vaak meer aanspreken omdat de teksten mij meer Christos centrisch overkomen dan de nieuwere?

Ik vraag me soms wel eens af waarom liederen zo snel verouderen terwijl de teksten toch 'gewoon' uit diezelfde bijbel komen? Met weemoed denk ik aan de LP serie 'Scripture in Song' (4) ; een voor een parels van Bijbelteksten op (toen der tijd) hedendaagse muziek gezet... Wat zou ik ze graag willen herintroduceren; Niet vanwegen de nostalgie, maar om de rijke inhoud!

Hoeveel toeters en bellen moeten (..) we nog aan onze zangdiensten toevoegen voordat onze harten als een akkoord opgaan in overgave en aanbidding van onze Heiland en Heer Jezus? Nee, enkel een kerkorgel en hele noten hoeft echt niet. Maar zijn wij, ondanks de winst, in de loop der tijd ook niet wat verloren? Hoe groot is jouw parel / manna-verzameling?

Neem nu eens het Bijbelboek Efeze. Dat begint met een opsomming van waarheden (5) waarvan ik de strekking amper kan omvatten. Dat, m'n beste lezer, zou je ook 'verborgen manna' kunnen noemen! Dat is 'kost' om eens rustig op je in te laten werken om dan tot de ontdekking te komen hoe rijk we zijn in Christus. Maar ook, dat we best wat energie mogen steken in het in praktijk brengen van dat gedachtegoed in de gemeente(n) van onze tijd.

Is hidden manna daarmee een ander woord voor een verborgen boodschap? Zeker niet! Maar de schrift zegt wel dat het misterie van Christus (6) voor filosofen (7) verborgen blijft, en aan kinderen (8) geopenbaard wordt!

De oproep van Jezus; 'houdt vast aan wat u hebt' (9) doelt niet op een krampachtig vasthouden van onze 'traditie' (want ook Evangelisch en Pinkster kent tradities!), maar het doelt eerder op de robuustheid van ons geloof; Dat we ons niet laten meenemen in allerlei geneuzel (10) en hype, maar rond de kern van het evangelie blijven samenkomen; Ons verheugen om onze redding (11) , het vrijmoedig verspreiden van het Evangelie (12) , en het verwachtten van de glorieuze wederkomst van Jezus (13) .

Verborgen manna; eet smakelijk!

    Rev.Camp     [feb'15]     C126    


(1) Hidden Manna, Merv & Merla Watson (2) Opb.2:17 (3) Stefan Paas, EO visie '15 week 6 (4) Scripture in Song, Prepare Ye The Way, Dale Garrett (5) Efe.1:1-14 (6) Kol.1:26 (7) 1Cor.1:20 (8) Mat.11:25 (9) Opb.2:25 (10) Col.2:16 (11) Luc10:20 (12) Hand.4:29-30 (13) 1Co.11:24
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]