index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Window shopping

Gezellig etalages bekijken (1) is, evenals bermtoerisme, een fenomeen van de jaren '60; een bezigheid die vooral op zondagmiddag plaats vond, hoewel er ook winkels waren die juist vanwege de zondagsrust hun etalage dan gesloten hielden. Om onze tijd te doden surfen we vandaag de dag op het internet...

De eerste indruk van een website is als de etalage van een winkel; Het geeft een idee van wat je in die winkel kan verwachten. Sommige websites zijn ook echt een Webshop, maar de doorsnee website is enkel een informatiebron, een plaats waar je bestanden kunt bekijken, beluisteren en downloaden.

De meeste websites zijn opgemaakt volgens een zekere standaard en zijn daarmee als vanzelf interessant om te bekijken, maar schijn bedriegt De werkelijke inhoud verzuipt vaak tussen alle advertenties, of er bevinden zich bedrieglijke buttons welke uitnodigen om op te klikken, omdat je verwacht dat daar jou gezochte (download) actie onder zit.

Websites van kerken en gemeentes zijn vaak volgens een zelfde lay-out opgezet en ogen daardoor best wel professioneel, maar dit zegt nog niets over de inhoud; want die kan soms best saai, irritant of oud (out of date) zijn. Het valt ook niet mee om een niet commercieel item zoals een kerk vorm te geven, want als het om de boodschap van het evangelie gaat, mag je er van uit gaan dat deze voor alle kerken en gemeenten gelijk is.

Dus profileren we ons met die informatie welke ons uniek doet zijn; de locatie, de denominatie, het karakter van de gemeente, groep, of onze activiteiten.

De stijl waarin we dat doen is een kwestie van smaak, en daar valt niet over te twisten. Maar wat we aan informatie bieden is wel belangrijk. Zo is het wel handig wanneer er balans is in het aanbod; tien items over de crèche en zo goed als geen info over de dienst zelf kan doet voorkomen dat uw kerk een soort dagopvang voor peuters is. Zoiets kan soms in de hand gewerkt worden door de navigatie-middelen van de site; dat kan een doolhof zijn of zo technisch dat je het van te voren al opgeeft.

En dan is er nog de eeuwige discussie voor wie de site bedoeld is; voor de leden zelf of voor de (be)zoekers. Natuurlijk plaatsen we algemene informatie zoals de locatie van het gebouw en de aanvangstijden van de (zondags)diensten en contactadres, maar de rest is vaak meer inside informatie dan relevante informatie over wie of wat we zijn.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het 'vullen', het werk wat je eraan hebt om content op een website te plaatsen, vaak niet in verhouding staat tot het gebruik ervan. Je wilt de beschikbare tekst toch zo interessant mogelijk plaatsen, en het liefst zo uitnodigend als mogelijk om te lezen, dus je bent wel even bezig.

De fotocollecties op de website is een hoofdstuk apart. De meeste foto's zeggen de doorsnee bezoeker niet veel, enkel misschien dat er (groot) gedoopt wordt, gehuwd of gefeest wordt, en dat er creativiteit is tijdens de diensten. Maar zonder bijschrift zijn het toch allemaal saaie 'laat me eens raden' plaatjes.

Een goede indruk geven van een doorsnee dienst kan eigenlijk al niet. Je loopt al snel tegen Buma-Stemra regels aan omdat op de meeste liederen en teksten een auteursrecht ligt. (en als christen mag je dat natuurlijk niet negeren...) Maar je dient ook rekening te houden met privacy. Niet iedereen vindt het plezierig om met foto, naam en toenaam op het internet te staan.

Het valt überhaupt niet mee om actuele inhoud te plaatsen, want eer de informatie zijn weg heeft gevonden naar de webmaster, en zo deze er direct mee aan de slag kan, is het vaak alweer bijna achterhaald. En laat mij u uit de droom helpen; 'iedereen' toegang geven om zelf inhoud te plaatsen is een utopie! Of het wordt een babbelbox of alle pagina's raken leeg omdat de expiratie datum afloopt... Nog afgezien dat niet iedereen de vaardigheid heeft om met een Content Management Systeem om te gaan en/of met html tags bekend is. Er zijn natuurlijk wel trucjes om een site kunstmatig 'levend' te houden, maar voor alles geldt toch; Input = Output.

Ik hoop dat ik u toch heb kunnen bemoedigen de website van uw kerk of gemeente een warm hart toe te dragen en 'uw' onderdeel up-to-day te houden door de webmaster regelmatig wat nieuwe content aan te leveren. Het lichaam van Christus is springlevend, en dat mag best wel tot uiting komen via de website van uw gemeente, toch?

    Rev.Camp     [jan'14]     C120    


(1) Er wordt gesproken over window shopping als er gekozen wordt om alleen de etalage van een fysieke winkel te bekijken zonder daadwerkelijk bij deze winkel naar binnen te gaan.
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]