index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Verwachting

Wat hebben 'in verwachting zijn' en 'verwachting hebben' met elkaar gemeen?

Jezus volgelingen (Zijn discipelen) hadden de geboorte van Jezus dan misschien niet bewust meegemaakt, maar wel Zijn roeping (1) , de vele wonderen (2) , Zijn onderwijs (3) , Zijn kruiziging (4) en Zijn opstanding (5) . Ook hadden ze Zijn verheerlijkt lichaam (6) en Zijn hemelvaart gezien (7) en de beloofde Heilige Geest ervaren (8) . Zullen ze dan geen hoge verwachting hebben gehad van Zijn wederkomst (9) ? Maar toen deze uitbleef, waren die andere ervaringen daar minder door? Geloof is haast synoniem aan verwachten, sterker nog; geloof zonder verwachting stelt niet veel voor, Al was het alleen al omdat we het niet enkel van het hier en nu op deze aarde moeten verwachtten (10) . Ondertussen lijkt de tijd al twee milenea stil te staan.

Toch zijn er opmerkelijke historisch geestelijke gebeurtenissen te vermelden. Zo was er rond 1500 er een beweging van geloof (11) , waaruit later de heiligings-beweging en de weder- dopers is ontstaan. Rond 1900 was er een opmerkelijke beweging van de Heilige Geest (12) .

En rond 1960 was daar de [in Europa weliswaar wat minder bekende] charismatische beweging. Ook in 'onze' tijd zijn er zo hier en daar opmerkelijke ontwikkelingen of bewegingen.

Er zijn predikers die in die recente bewegingen bijbelse paralellen zien en daarvanuit zelfs de volgende golf menen te moeten promoten. Op zich is dat behoorlijk speculatief. Maar vanaf de nieuw testamentische tijd gezien is er zeker grond om een chronologisch parallel te trekken wat betreft de bijbelse feesten. Verwijst de schrift zelf niet naar beloften welke hun schaduw-beeld hebben in de Joodse feesten Pasen [Pesach] en Pinksteren [Sjavoeot] en zijn deze niet overtuigend profetisch uitgekomen? (13) Zou dan het loofhuttenfeest [Soekot], als oogstfeest in de vorm van de beloofde 'late regen', (14) ook niet profetisch kunnen zijn? Je kunt er geen tijdlijn op uitzette, maar het wekt wel verlangen en verwachting. Zo schreef bijvoorbeeld Johan de Heer (van die gelijknamige zangbundel...) in zijn tijd en vanuit zijn verwachting het boek 'De Bruiloft van het Lam'...

Oplevingen in het geestelijke klimaat worden vaak wel ervaren als aandacht vragend bazuingeschal, maar zijn ze daarmee ook een bemoediging voor onze verwachting, of 'geloven' we het wel....

Wanneer we 'in verwachting zijn' houdt dat ook in dat we voorbereidingen treffen voor hetgeen wat gaat komen en daarna...

Eigelijk zou je kunnen stellen dat er zonder verwachting geen (geestelijk) leven is. Oke, we lezen dan wel dat er aan het eind van de tijd een donkere periode zal aanbreken (15) , en op zich lijkt dat haaks te staan op een grote opwekking waar velen naar uit zien, maar is er in de hele (heils-) geschiedenis enig belemmering geweest voor Gods handelen?

Als je de recente kerkgeschiedenis bekijk, heeft Nederland vaak aardig aan de zijlijn gestaan. En vanuit wat er in andere landen zoal gebeurt zou je op z'n zachts kunnen zeggen; We've seen nothing jet. Daarom deze hamvraag; Hoe staat het met jou verwachting?

Kom op, verwacht meer van Gods beloften en wordt enthausiast en laat geloof jou drijfveer zijn ....!

    Rev.Camp     [mei'12]     C115    


(1) Math.4:18 (2) Joh.21:25 (3) Math.5-7 (4) Math.27 (5) Math.28 (6) Math.17:1-8 (7) Hand.1:9 (8) Hand.2 (9) Hand.1:11 (10) 1Cor.15:19 (11) Maarten Luther (12) Azusa & Welsh (13) Col.2:16-17 , Hebr.10:1 (14) Jac.5:7 (15) Joh.9:4
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]