index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

God is God

Misschien wel vanwege het z.g. Darwinjaar laait de discussie rond evolutie en schepping weer in alle hevigheid op, en lijkt het door het wederzijdse (!) gooien met modder wel oorlog! Als ik mijn bijbel nuchter lees leveren diverse feiten in Genesis mij ook wel vraagtekens op, maar waar gaat de hele discussie over? Het ene kamp hamert erop dat alles in zes aardse dagen is gemaakt terwijl het andere kamp gelooft in een oerknal waarna alles tijdens een haast onmeetbare tijdsperiode per toeval is ontstaan. Hoewel dat laatste te zot klinkt voor woorden blijft de wetenschap zich toch krampachtig verzetten tegen de mogelijkheid van een 'schepping'. Logisch, want als er maar iets kan wijzen op schepping, dan zou de eerst volgende stap de erkenning van een Schepper zijn. Stel je voor!

Nu is het in de praktijk al lastig genoeg om de beschreven historie goed op een rijtje te krijgen, laat staan de pre-historie. Dus laten we daarom het 'probleem' eens vanuit de realiteit van het heden bekijken: Planten, dieren, mensen, kortom alles, krijgt een eigen lichaam (1) , terwijl het door celdeling stuk voor stuk voortkomt uit een vormeloos begin. (2) Nog geen eeuw geleden was dit gegeven nog een bron van speculatie...

Maar als alles op puur toeval zou berusten, wat dan te denken van het geniale mechanisme wat wij nu DNA noemen. En wat te zeggen van alle skeletten welke zoveel overeenkomst hebben; Moet dat het bewijs zijn van een evolutie vanuit een oerbron of mag het ook duiden op een soort gezamenlijk prototype, dus een schepping. Zal de wetenschap daar ooit uitkomen?

En als het natuurlijke al niet valt te bewijzen, dan het boven-natuurlijke al helemaal niet. Als ons leven enkel aards zou zijn, dan geef ik hen gelijk die zeggen; 'laten we feesten, want morgen is het over' (3) Maar als er meer is, dan wil ik daar van weten en deel aan hebben. En die rode draad vind ik in mijn bijbel; God is al vanaf zijn schepping (4) betrokken bij de mens en heeft zich aan hen bekend gemaakt (5) , zonder zich op te dringen. Een Schepper die advies geeft (6) en er zelfs alles aan doet om zijn schepselen te redden; (7) Kijk, dat vind ik nou bijzonder!

Is de schepping wetenschappelijk te begrijpen? Nee! Ondanks al hun twijfel bleef Job Gods almacht naar zijn vrienden verdedigen. (8) En let nu eens op Gods wedervraag: Waar was jij toen Ik ... ? (9) Dus wie heeft er het meeste recht van spreken? (10) Maar wat ik zo erg vind aan de hele discussie is niet zozeer de harde afwijzing van het begrip schepping, maar die sluipende moordenaar....

Door de discussie worden Bijbelse uitdrukkingen zoals 'Heel de schepping juicht' (11) , 'Schepper van hemel en aard' , (12) en 'In het begin was het Woord' (13) discutabel gemaakt. God wordt als het ware weggeredeneerd. En als er dan geen Schepper en schepping is, dan kan er ook geen sprake zijn geweest van een zondeval. (14) Dan is Jezus hooguit een historisch figuur en stelt Zijn kruisiging (15) ook niets voor, etc. Ziet u hoe gevaarlijk deze discussie uiteindelijk is?

Zullen de 'ongelovigen' pas gaan geloven als de Schepper zelf ten tonele verschijnt? Ik ben bang dat het voor hen, die nu nog zeggen: 'Eerst zien, dan geloven', dan te laat is, want: wie niet in Jezus gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (16) Best een eng idee! Maar over wie wel in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. (17) Dus er is een kans voor iedereen! Ook al heeft de wetenschap God dood verklaart, God is en blijft God. (18) Hij geeft iedereen een kans en aan ons de keuze om deze te benutten!

    Rev.Camp     [jun'09]     C114    


(1) Gen.1:11-25 (2) Ps.139:16 (3) 1Cor.15:32b (4) Gen.1:27 (5) Gen.3:9 (6) Deut.30 (7) Joh.3:16 (8) Job.19:25-29 (9) Job.38:4 (10) Phil.2:9 = Jes.45:18-25 (11) Ps.145 (12) Gen.14:19 (13) Joh.1:1 (14) Gen.3:6-13 (15) Joh.19:28-31 (16) Joh.3:18b (17) Joh.3:18a (18) 1Cor.1:20-21
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]