index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Eindtijd hoaxes

Met het toenemen van internationale economische malaise en mondiale conflicten draait ook het geruchtencircuit rond eindtijdverschijnselen op volle toeren. In de computerwereld kennen we het fenomeen 'hoaxes'. Het van oorsprong Engelse woord betekent zoveel als: bedotten, beduvelen, beetnemen, om de tuin leiden. Het zijn vaak klok-zonder-klepel berichten welke spontaan worden verspreidt zonder eerst de bron ervan te verifiëren.

Zo duikt met de regelmaat van de klok het bericht op waarin men beweert het getal van het beest uit openbaring ergens in te herkennen. In Aug 1999 werden de producten van Proctor & Gamble aangewezen als drager van drie in spiegelbeeld geschreven zessen. Ook zouden er in Australië bankpassen met een dergelijk signatuur rouleren.

De hardnekkigste hoax is wel dat streepjescodes als checksum het getal 666 hebben. Dergelijke geruchten zouden er evenwel opneerkomen dat wanneer ik als pincode ludiek het nummer 666 zou kiezen daarmee ontegenzeggelijk de antichrist zou zijn.

Hoe vindingrijk men in het herkennen van die antichrist kan zijn blijkt uit de stelling dat de drie W's van World Wide Web wel eens op een slim verstopte 666 zou kunnen duiden. Het idee komt uit het gegeven dat de Vav (uitgesproken als Waw en geschreven als een i zonder puntje) de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is.

Nu hebben Hebreeuwse letters inderdaad ook een numerieke waarde, maar de verwijzing is net zo flauw als zeggen dat de Romeinse III het getal honderdenelf is. (Maar Openbaring is geschreven in Koine Grieks!) Ook het gegeven dat de W de drieentwintigste letter van het westerse alfabet is, en twee en drie vermenigvuldigd zes oplevert, kan inlegkunde genoemd worden. Want zo lust ik er ook nog wel een paar.

Wel wat serieuzer zou je kunnen inspelen op Jezus' opmerking over het verkillen van [de] Liefde. (1) In ons taalarme Nederlands kennen we voor liefde maar één woord. Het Grieks maakt onderscheid tussen agape, philio en eros. En is het niet opmerkelijk dat erotiek (van eros) zo langzamerhand de belangrijkste [woord-] waarde van liefde is geworden?

Laatst las ik in een klein [voorpagina] artikeltje van een bekend ochtendkrant dat wereldwijd eenderde (2) van de dierenpopulatie met uitsterven wordt bedreigt. En op TV meldt een internationaal bekend natuurwetenschappelijke satellietzender dat het niet langer de vraag is wanneer, maar eerder waar een meteoorinslag, vulkaanuitbarsting, aardbeving, of ander natuurgeweld te verwachten is. Ook met de toenemende dreiging van terreuraanslagen kun je niet meer om de woorden van Jezus heen; Angst zal wereldwijd toenemen. (3)

Hetzelfde geldt voor het verspreiden van profetieën. We kunnen bemoedigd en vertroost worden door [ooit] uitgesproken woorden, maar wanneer zulke woorden onze leidraad worden, werkt het als najagen van wind, maar dan in een andere context dan die van Jezus in het gesprek met Nikodemus. (4)

De werking van Gods Geest is niet te plannen of te berekenen. Toch weet je het als Hij er is; Hij raakt een gevoelige snaar, en dat is anders dan dat je Zijn aanwezigheid afleidt aan de emoties die er [kunnen] zijn.

Jezus heeft die woorden juist met een heel belangrijke rede tot ons gesproken; Opdat we de tekenen zouden herkennen, maar er niet door verontrust worden. Ze moeten immers gescheiden! (5) Daarom, bemoedig elkaar en verkondig het Evangelie zolang het nog dag is, (6) in plaats van elkaar te bestoken met hoaxes.

Eindtijdverschijnselen vormen geen bewijs voor het verloop van de geschiedenis, maar doen ons uitzien naar Jezus wederkomst en alle beloftes die betrekking hebben op de rol die Zijn Gemeente hierin [nog steeds] heeft ten aanzien van de wereld. De werkzaamheid van de Trooster (7) is niet gestopt na het laatste hoofdstuk van Handelingen.

En aan dat boek zullen nog vele [hemelse] bladzijden toegevoegd worden, voordat het definitief gesloten zal worden door de Auteur zelf. Hij Die was, en Die is en Die komen zal (8) heeft het beloofd en zal het doen!

    Rev.Camp     [apr'04]     C065    


(1) Matth.24:12 (2) Opb.8+9 (3) Luc.21:26 (4) Joh.3:8 (5) Matth.24:6 (6) Joh 9:4 (7) Joh.15:26 (8) Opb.4:8
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]