index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Elke dag verse vis

Om het Koninkrijk van God te omschrijven gebruikte Jezus vaak een gelijkenis. Een klein verhaaltje helpt ons om iets te begrijpen en is gemakkelijker te onthouden. Daarom deze eigentijdse parabel:
'Op een dag werd de plaatselijke viswinkel bezocht door een nieuwe klant. De klant deed zijn beklag dat de viswinkel niet adverteerde in het plaatselijke suffertje, waardoor hij mogelijke aanbiedingen misliep. De winkelier gaf hem daarin gelijk en regelde bij de krant een wekelijkse advertentie. Niet lang daarna kwam de man weer langs en merkte op dat de advertentieslogan 'Koop elke dag uw verse vis bij vishandel Chris' niet klopt, omdat de vishandel zondags gesloten is. De winkelier moest de man gelijk geven en paste zijn advertentie aan; 'Voor al uw verse vis naar vishandel Chris'. De week daarop vroeg de winkelier belangstellend naar de advertentie. 'Tja', zei de man, 'als de vis niet vers zou zijn, kocht niemand hier vis....' De winkelier kortte daarop zijn slogan in tot: 'Voor al uw vis naar vishandel Chris'. De week daarop kwam de klant met het argument dat er veel meer vissoorten zijn dan de handelaar doorgaans aanbood. De winkelier wijzigde gedwee zijn slogan in: 'Voor vis naar vishandel Chris'. De week daarop merkte de klant op dat je vis toch niet bij een bakker koopt; Dus kortte de winkelier de kop van de advertentie in tot; 'Vishandel Chris'. De week daarop zeurde de man dat het toch door de hele advertentie overduidelijk was dat het om een viswinkel ging.... Door al de aanpassingen waren intussen de advertentiekosten zo opgelopen, dat de winkelier wel moest stoppen met adverteren wilde hij nog betaalbare vis kunnen verkopen. Uiteindelijk moest de vishandel toch zijn deuren sluiten en kwam er een bordje 'gesloten wegens gebrek aan klandizie' in de etalage; Iedereen dacht namelijk dat hij er mee gestopt was omdat zijn advertentie niet meer in de plaatselijke krant voorkwam......'

Zoals bij de meeste parabels kunnen we ook hier parallellen trekken. Wanneer we het evangelie vergelijken met de vis, zien we dat daar niks mee mis is. Maar zoals in het verhaal, boet ook de impact van het evangelie gaandeweg aan kracht in door naïeve meegaandheid in heilloze argumenten. (1) De eerste opmerking van de klant was niet verkeerd, maar was wel de aanzet.

Rond de verkiezingen zijn 'normen en waarden' een heet politiek discussies onderwerp, maar in de praktijk vervagen die zelfde normen en waarden door 'handjeklap handel' tot een gedoogbeleid. Jezus 'stoeide' in Zijn tijd wel met de wetgeving, (en in zekere zin vereenvoudig Hij de wet) maar hief deze niet op. In tegendeel!

Als hemelburgers zou het ons een uitdaging moeten zijn de kloof naar de wereldling te overbruggen door het evangelie weer verstaanbaar te maken; Begrippen zoals; bekering, zonde, eeuwig leven, etc. zeggen de doorsnee burger immers niets meer. Ook dwingt de Fastfood mentaliteit van de huidige maatschappij ons haast tot de onmogelijke opgave het totaalpakket van het Evangelie in een notendop te persen (..).

We bedenken telkens een nieuwe verpakking voor het evangelie, alsof hierin de oorzaak zou liggen waarom het Evangelie na 2000 jaar iets aan kracht zou hebben verloren! Woorden, tenzij door de Heilige Geest gesproken, zijn maar woorden.

Maar de oprechte vraag in Handelingen; 'Wat moeten we doen, mannen broeders?' kwam duidelijke naar aanleiding van wat men waarnam. Zien doet blijkbaar eerder geloven dan (mooie woorden) horen.

Jezus daagt ons heel praktisch uit; Volg Mij, vertrouw Mij, bouw je huis op een rots, luister naar de Heilige Geest, gebruik Mijn Naam!

Door allerlei teleurstellingen in het verleden stellen we ons vaak heel bescheiden op, alsof wij de verantwoordelijke bedenkers van het geloof zijn. Maar wanneer wij vanuit en in geloof gaan handelen zal Hij er kracht aan verlenen! Dat kleine woordje 'er' omvat alle reële zaken vanuit Gods Woord zoals: vergeving, geloof, bevrijding, genezing, etc.

Theologische concessies leiden tot algemeen geaccepteerde overleveringen, en daarvan staat geschreven: 'Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering' (2) Enkel leven vanuit een 'christelijke traditie' heeft geen aantrekkingskracht.

Wanneer Jezus het over kracht heeft, dan heeft dat op z'n zachts gezegd 'iets' dynamisch in zich: 'Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn....' (3) 'Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft....' (4) '....opdat uw geloof niet zou [be]rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.' (5)
Kan het nog krachtiger?

Dat de klandizie van de visboer terug liep lag niet aan zijn vis! Het was in wezen een beetje z'n eigen schuld; Hij stond niet vierkant achter zijn produkt, en liet zich daardoor gemakkelijk beïnvloeden.

Paulus schrijft: 'Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u (persoonlijk & Gemeente) een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.' (6) Paulus was overtuigd van zijn 'produkt'. Hoe standvastig of hoe meegaand bent u?

    Rev.Camp     [feb'03]     C051    


(1) Col.2:16 (2) Math.15:6 (3) Hand.1:8 (4) Rom.1:16 (5) 1Cor.2:5 (6) Phil.1:6
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]