index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Meer van wat?

De uitdrukking 'Mag het een beetje meer zijn?' is typerend voor onze Nederlandse zuinigheid. Bescheidenheid mag dan een nobele eigenschap zijn, maar is het u wel eens opgevallen dat we in gebeden regelmatig een vraag om meer laten klinken? Het zijn op zich heel oprechte gebeden, maar toch vraag ik me soms af wáár we dan meer van willen, want dat 'vergeten' we er vaak bij te vermelden. En zo we het meer omschrijven, hoe stellen we ons dan de realisatie ervan voor?

Zelden komt iets plotsklaps uit de lucht vallen, maar zal het in of door ons heen tot ontwikkeling komen. Ook houdt de expressie meer in dat we er waarschijnlijk al iets van hebben. In beide gevallen ligt in het vermeerderen een interactie besloten. Wanneer we zonder realiteitszin om meer bidden, dan strelen we daarmee enkel ons gevoel; Bidden en doen gaan nu eenmaal samen.

Wanneer we om meer inzicht vragen, zullen we ons ook in onderwijs moeten begeven. Als het meer liefde is, dan zullen we tijd moeten nemen om mensen te ontmoeten. Of wanneer we om meer kracht bidden, dan zullen we ook vrijmoedig geloofstappen moeten nemen.

Natuurlijk is er bemoediging in en door zulke gebeden, maar zonder invuling maakt het de ziel zwak (1) en zullen we uiteindelijk ontmoedigd raken door het uitblijven van resultaat. De gebeden om meer zullen oprecht bedoeld zijn, maar als we ze niet ook practisch invullen, zullen we misschien wel extra lang moeten wachten op verhoring. Wanneer we bijvoorbeeld bidden om meer eenheid tussen de christenen en we nemen zelf niet de moeite om geloofsgenoten uit andere kringen te ontmoeten, wachten we op een wonder wat het hardst in onszelf moeten plaatsvinden!

Ook het vragen om meer vuur is niet vrijblijvend. De consequentie ervan zou wel eens meer impact op ons leventje kunnen hebben dan we misschien aankunnen, in de staat waarin we ons op dat moment bevinden. En zo we Gods vuur reeds kenden, dan zeggen we feitelijk dat we ons vuur [geheel of gedeeltelijk] kwijt zijn. . . .

Soms lijken we wel wat op de oude Petrus; Krachtig voornemens, maar toen het er op aan kwam, was hij nergens. . . . (2) Maar dat veranderde drastisch na zijn Pinkster ervaring. En hij was niet de enige; Hoewel alle discipelen eenvoudige werklieden waren, werden ze door Gods Geest krachtig personages, in woord en daad. (3) Wanneer wij ons verlangend uitstrekken naar de Heilige Geest, zullen ook wij Zijn kracht meer gaan ervaren door ons heen!

Maar als we om meer vragen, krijgen we het dan ook meteen? Van Jozef weten we dat hij veel beloftes had, maar deze lieten best lang op zich wachten. Uiteindelijk werden ze allemaal binnen een relatief korte tijd gerealiseerd. De tussentijd was voor hem echter geen verloren tijd, maar een bijzondere leerperiode. Hij zette zich positief in binnen de situaties waarin hij zich bevond. Mede daardoor werd hij wat beloofd was dat hij worden zou.

Vragen om meer vraagt dus om een actie; Weten wat je vraagt en realiseren wat dat kan gaan inhouden. Gelukkig voor ons kan God meer doen dan wij bidden of beseffen. (4) Ook overdonderd Hij ons niet met Zijn meer. Waar wij, in al ons enthousiasme, om meer vragen, is Zijn wedervraag misschien wel; 'Mag het ook een beetje [van dat] meer zijn?' Want Hij kent ons; Door en door! (5)

    Rev.Camp     [jun'07]     C094    


(1) Spr.13:12 (2) Math.26:34-35 (3) Hand.4:13 (4) Efe.3:20 (5) Rom.8:27
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]