index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Next Generation

Voor een generatie wordt algemeen 80 jaar aangehouden, (1) maar dat is geboorte tot dood. Een bijbelse 40 jaar (2) is meer reëel. Destijds nam het 40 jaar om Egypte en nog eens 40 jaar om de herinnering uit te wissen. Maar omgekeerd? Wat kan er allemaal plaatsvinden in 40 jaar?

De generatie die de opwekking van de 70e jaren heeft meegemaakt (3) is nu 70 á 80 jaar oud en kijken met weemoed terug, want heeft hun beleving continuiteit gekregen? Met welke onderbouwing is de kerk, verder gegaan? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: 'Een volk wat zijn verleden vergeet heeft geen toekomst!' (4) Wat hebben we geleerd van het verleden?

Zijn we een nieuwe tijd ingegaan waarin zelfs de Bijbel is verouderd? Wel, oud is hij inderdaad; al eeuwen en eeuwen als het op leeftijd aankomt.

Maar inhoudelijk heeft hij nog steeds autoriteit en bevat zelfs informatie over de toekomende tijd. Niet als een getijdenboek of de Enkhuizer almanak. Het is het Woord van God, de liefdesbrief van Jezus, een houwast voor goede en slechte tijden.

Een kleine twee generaties hebben we registratie middelen voor audio die ons waardevolle informatie kan geven over gedachtengoed en muzikale registratie uit het recente verleden. Maar ook wat dichter bij huis: De opwekkingsbundel. Deze bevat inmiddels een kleine 1000 liederen en beslaat bijna 40 jaar. Wat is geestelijk gezien de winst en het verlies over deze perode?

De kerkelijke geschiedenis is de eeuwen door kruipend geevalueerd. Pas in de vorige eeuw is deze in een stroomversnelling bekomen. Maar zijn we inmiddels niet over de kop geslagen en zitten we nu te suizebollen en om ons heen te kijken wat voor en achter is? Staan we op de drempel van de grote verdrukking? Moeten we ons ingraven of juist op de baricaden gaan staan?

Jezus onderwees middels gelijkenisse, waaronder die van 'De oogst en de werkers' (5) , en de '10 bruidsmeisjes' (6) . Wat lezen wij van die tien? Hun enige (?) taak was uit te zien naar de bruidegom! Beide is waar. Zonder zicht op de toekomst zal er geen rede zijn om te werken. Waarom zouden we ...?

Dromen we van Opwekking? Ik denk dat we eerder aan een ontwaken toe zijn en moeten gaan zoeken naar wat we kwijt zijn geraakt. Bij het doorzoeken van de oude dingen is de kans heel groot dat daartussen ook ergens onze eerste liefde ligt.

Wat geven wij door aan de volgende generatie? Keigoeie praisemuziek en een schouderklopje of een sollide fundament? Overigens, wat gaf Jezus Zijn volgende generatie? (7)

    Rev.Camp     [Feb'21]     C148    


(1) Ps.90:10 (2) Exo.16, Num.14 (3) New Zealand (4) quote (5) Luc.10:2 (6) Mat.25 (7) Hand.1:1-4
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]