index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Zal God niet?

Ik weet niet of het u wel eens overkomt, maar ik heb wel eens zo'n droom die ik me de volgende dag nog tot in detail kan herinneren. Zo droomde ik laatst dat ik meedeed aan een schriftelijke toets. Van de andere vragen kan ik me niets meer herinneren, maar de eerste vraag van de toets luide: Maakt het woord 'zal' deel uit van de zin 'Zal God niet alles laten meewerken ten goede?'. Met die vraag nog helder op m'n netvlies werd ik dus wakker. De vraag intrigeerde me dermate dat ik besloot het serieus te onderzoeken.

Het betreffende zinnetje heeft veel weg van de veel geciteerde tekst uit Paulus' brief aan de Romeinen. (1) Hoewel meerdere vertalingen het verschillend verwoorden komt er nergens het woordje 'zal' in voor, en is de tekst ook niet vragend geformuleerd. Daarmee zou het antwoord dus 'nee' luiden. Maar de stelling zelf bleef me bezighouden.

Enigzinds afhankelijk van de gehanteerde bijbelvertaling zou je in de tekst kunnen lezen dat God alle dingen doet medewerken ten goede, (NBG) of dat alles bijdraagt aan het goede, voor wie God liefhebben. (NBV)

Het is misschien een klein nuance verschil, maar het eerste kan suggereren dat God alles voor ons eigen bestwil laat gebeuren, of we dit nu leuk vinden of niet. De tweede benadering geeft ruimte voor een interactie.

Toen Petrus en Johannes werd verboden nog langer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus, zou dat verstrekkende gevolgen kunnen hebben gehad. Maar eensgezind riep de gemeente God aan, met als resultaat dat ze daarna, vervuld met de heilige Geest, Gods Woord met meer vrijmoedigheid spraken. (2)

Dat het 'bijdragen aan' niet altijd direct zichtbaar is vinden we ook in de bijbel. Ik denk dan aan de verhindering die Paulus ondervond voordat God hem riep over te steken naar Macedonië. (3) En wat dacht u van de vervolging die bewerkte dat het Evangelie ook Judea en Samaria bereikte? (4)

We overzien de gevolgen niet altijd direct, maar dat ontslaat ons niet van actie, en mag ons zeker niet brengen tot passief afwachten. Toch wordt, zoals dat wel vaker met bijbelteksten gaat, onze oneliner vaak te pas en te onpas gebruikt.

Door een paar woorden meer uit de bewuste tekst te citeren komt het citaat meer tot leven; Er staat immers dat het geldt 'voor hen die God liefhebben' en dat maakt een enorm verschil.

Liefhebben is een werkwoord, een activiteit, een actie, welke God niet onbeantwoord zal laten. En kijk, daar komt dat woordje 'zal' ook weer om de hoek kijken. Bij het zoeken in mijn On-line bijbel naar de woordcombinatie 'Ik zal' liep mijn PC spontaan vast, zo vaak komt dit voor met betrekking tot God.

'Zal God dan niet alles laten meewerken
ten goede
voor wie Hem liefhebben?'

Oké, hiermee is de tekst wel tot een eigen versie verworden, maar ik weet nu wel waar het staat, wat er staat en waar het voor staat. En van mij mag het woordje 'zal' erin blijven. . . .

    Rev.Camp     [mei'08]     C100    


(1) Rom.8:28 (2) Hand.4:23-31 (3) Hand.16:6-10 (4) Hand.8:1
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]