index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Gods Licht

Het woord 'licht' heeft in de bijbel een bijzonder betekenis. Het is niet alleen het natuurkundige fenomeen wat door God als eerste geschapen werd (1), maar ook een uitdrukking voor Gods tegenwoordigheid. (2) Stond de Ark van het verbond in een onverlicht Heilige der Heilige, voor het voorhangsel werd de Manorah (de gouden kandelaar) constant brandend gehouden.

In het boek Samuel lezen we dat in die dagen het woord van God schaars was en gezichten niet talrijk; 'Nog was de lamp Gods niet uitgegaan.' (3) Hoewel de vermelding ook als een tijdsaanduiding kan worden uitgelegd, is de verwijzing naar het nog maar nauwelijks branden van die lamp treffend. Op een andere plaats lezen we dat het huis van Jakob wordt opgeroepen te wandelen in Gods licht. (4) En de psalmist zegt: 'Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.' (5)

De meest indrukwekkende uitspraak komt wel van Jezus zelf wanneer Hij zegt; Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' (6) Dit wordt zeer treffend onderstreept door de proloog van het Johannes evangelie:

'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.' (7)

Kort na Jezus' geboorte profeteerde Simeon over Hem; 'Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, uw volk.' (8) Jezus openbaarde bij zijn leven niet enkel het karakter van God, (9) maar ook hoe Gods reddingsplan in zijn werk zou gaan; Wat God middels zijn profeten van tevoren hadden aangekondigd, werd in Jezus voltrokken.

Een opmerkelijke tekst in het boek Openbaring krijgt daarmee een heel indrukwekkende uitleg; De woorden; 'het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.' (10) zegt dan dat, wanneer wij Jezus' taak uitleggen en Hem daardoor bekendmaken als de Verlosser, wij daarmee deelhebben aan dezelfde Bron als de profeten. Hoewel de profeten tastend in toekomst blikten, (11) kunnen wij, als gelovigen na Christus, verheugd omzien op een helder en voldongen feit; 'Het is volbracht!' (12)

Door op deze wijze met het evangelie bezig te zijn, zullen wij op onze beurt ook een licht zijn voor onze omgeving. (13) Niet dat wij dan zelf de lichtbron zijn, want dan zouden wij ons zelf verhogen, maar meer gelijk dat zout, (14) wat niet zozeer een product van aanzien is, maar wel invloedrijk. Het licht is het werk van de Heilige Geest wat in en door ons heen gezien zal worden. (15) Tot slot wordt in het laatste bijbelboek hele gemeenten met kandelaren vergeleken. (16) Hier lezen we tevens de waarschuwing dat ze worden weggenomen (opgeheven) wanneer ze niet functioneren naar hun roeping! (17)

Als wij in deze beeldspraak de kandelaar zijn en Jezus het licht, is er maar één devies: Hef omhoog dat Licht en laat Het schijnen!

    Rev.Camp     [jan'08]     C098    


(1) Gen.1:3 (2) Ps.36:10 (3) 1Sam.3:1 (4) Jes.2:5 (5) Ps.36:10 (6) Joh 8:12 (7) Joh.1:1-5 (8) Luc.2:30-32 (9) Joh.14:9b (10) Opb.19:10 (11) 1Pe1:10-12 (12) Joh.19:30 (13) Mat.5:14-16 (14) Mat.5:13 (15) Efe.5:8-9 (16) Opb.1:20 (17) Opb.2:5
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]