index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

johnny5
Input - Input

In de film 'Short Circuit II' belandt het leergierige robotje Johnny5 in een bibliotheek. In enkele minuten heeft hij alle boeken gelezen. Input - Input! Maar de boeken 'Ghandi' en 'Alleen op de wereld' worden hem bijna iets te veel...

Met z'n allen lezen we heel wat af. Input - Input! 'Toon mij uw boekenkast en ik zal zeggen wie u bent.' (1) kan dus maar twee dingen betekenen; je bent een verzamelaar, of je bent een lezer.

Eigelijk is elk boek een wondertje op zich: Alles wat je leest beleef je alsof je er zelf bij betrokken bent. Daarom is het zo belangrijk wat je leest, want het doet altijd wel wat met je; positief of negatief! Welke boeken heeft u zoal gelezen en wat hebben die bij u voor uitwerking gehad?

Ik kan me gelukkig maar weinig boeken herinneren die ik achteraf liever niet gelezen had. Wat mijn eigen [geestelijke] ontwikkeling betreft kan ik zeggen dat ik veel boeken op het juiste moment heb mogen lezen. En daar reken ik ook de Bijbel onder, al heb ik die, zo dat zou kunnen, bij lange na nog niet uit. (2)

Nu zeggen we wel eens; 'kennis is macht'. Maar wat doen we uiteindelijk met onze opgedane [Bijbel] kennis? Begrijp me goed; ik vind bijbelkennis echt belangrijk, maar realiseren we ons wel dat vergaarde kennis ook een zekere verantwoording met zich mee brengt? Naar de tijd gerekend hadden vele onder ons een leraar kunnen zijn ... (3) Gelukkig spreekt de Bijbel ook nog van andere gaven en roepingen! (Wat overigens geen excuus is...)

Lezen doen we allereerst met ons verstand, maar zaken met betrekking tot Gods koninkrijk moeten uiteindelijk ook naar ons hart verhuizen. Met voorzichtigheid zou ik haast zeggen dat Gods volk juist te gronde gaat aan kennis (4), doordat er vaak niets mee gedaan wordt. Hoeveel preken hebben u en ik zo niet aangehoord?

We hoeven niet volmaakt te zijn om aan de slag te gaan met wat we geleerd hebben. (5) De Heilige Geest kan ons, wanneer we daar verlegen om zijn, weer woorden te binnen brengen (6) die we eerder [verstandelijk] hebben opgeslagen.

Jezus had misschien Paulus wel persoonlijk op het oog toen Hij het had over een schriftgeleerde als discipel. (7) Later, in een van zijn brieven, verklaart Paulus 'kennis' niet tot een vies woord, maar doelt hij op het pronken met die kennis. (8)

Weet u wat zo bijzonder is? Wanneer we met anderen over ons geloof praten worden we daar zelf ook door bemoedigd. Onze bronnen worden als het ware aangesproken door de vragen van anderen! Als je het zo bekijkt wordt het tot een dubbele zegen wanneer er veel (be)zoekers de Gemeente binnen komen. Het brengt ons geloof in beweging, want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met de mond belijd je tot behoudenis. (9)

Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar geloof wat zich niet uit, is een uiterlijke vertoning zonder inhoud. De 'Basic & Bazel' die ik zojuist lanceer, doet me denken aan de kwinkslag: 'Een tientjes lid is een EO lid zonder Visie.' We missen iets essentieels wanneer we aan de zijlijn blijven staan. Iemand zei eens; 'Je hoeft niet te evangeliseren om in de hemel te komen, wel om er een paar bekenden tegen te komen ...' (10)

Input - Output! Daar draait het om.

    Rev.Camp     [aug'04]     C068    


(1) bron onbekend (2) Joh.21:25 (3) Hebr.5:12 (4) Hos.4:6 (5) Mat.10:19 (6) Joh.14:26 (7) Mat.13:52 (8) Phil.3:8 (9) Rom.10:10 (10) Herstel dec.'01
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]