index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Gezond en wel

Van alles in het leven zijn gezondheid en welzijn wel het meest basic. We hebben er in ons land zelfs een ministerie voor: 'Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport' (VWS). Ook andere landen kennen soortgelijke departementen.

Bij gezondheid kunnen we ons van alles voorstellen, maar de functionele relatie naar ons welzijn is eerder een mysterie. Gezondheid alleen is immers niet de enige voorwaarde van ons welzijn, en zeggen we ook niet; 'geld alleen maakt niet gelukkig'?

Ons welzijngevoel omvat veel factoren! In onze jeugd starten we onbezorgd binnen de bescherming van gezin, familie en omgeving in ons 'eigen' wereldje. Pas op latere leeftijd worden we ons meer bewust van ons 'sterfelijk' lichaam, en komt (gemis aan) welzijn meer tussen de oortjes te zitten.

Van brood alleen kun je niet leven, zei Jezus, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. (1) Jammer genoeg stellen veel mensen het zoeken naar God uit, denkend dat geloven iets is wat hooguit nuttig kan zijn bij troost en sterven. Een Engelse slogan luidt; 'Some people decide to seek God on the eleventh hour. Unfortunately they die at half past ten.' (Sommige mensen besluiten God ter elfder uren wel te zullen zoeken. Helaas gaan ze net daarvoor dood.)

De relatie tussen welzijn en gezondheid ligt veel dieper. Jezus vroeg eens aan zijn toehoorders: 'Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?' (2) Wat vinden wij belangrijk, en hoe gaan wij met ons (verkregen) welzijn om?

Op een ander moment heeft Jezus tien mensen van de zelfde kwaal genezen en slechts een daarvan komt later terug om Hem te bedanken. En wat zegt Jezus dan tot deze man? '...ga heen, uw geloof heeft u behouden.' (3) Het woord 'behouden' wat hier gebruikt wordt staat voor; 'redden van gevaar of vernieling'. Jezus had de man genezen, maar zijn (weder)daad bepaalt de waarde ervan voor zijn verdere leven. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom sommige geloofsgenezingen niet standhouden?

God heeft aandacht voor ons totale welzijn. Gezondheid is net zo goed een genadegave. Jezus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijn wij genezen. (4)

Ondanks zijn ongemak roemde Paulus erin dat Zijn genade hem genoeg was. (5) Niet zijn zwakheid, maar Zijn genade was zijn drijfveer. We stellen de hemel vaak voor als een plaats waar iedereen weer gezond is en in de bloei van zijn leven. Ik zie in gedachten Paulus daar voor me staan; fier en stralend; omdat hij zijn taak, in al zijn zwakheid, volbracht heeft.
Wat is een mensenleven?

Hoe lang zal Lazarus, na zijn 'terugkomen' nog geleefd hebben (6) en hoelang die mensen die bij Jezus' dood en opstanding opstonden? (7)
Wat is een mensenleven?

Koning David was liever één dag in de voorhoven (in deze vergelijking de '√≠ngang' van het tempelcomplex), dan duizend dagen elders. (8)

Na al het enthousiasme van de discipelen zei Jezus: 'Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.' (9)

Als mens zijn we vaak gefocust op wat voor ogen is. Onze hemelse Vader heeft evenwel ons totale welzijn op het oog!

'Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven. Hij zal dan in alles voor je zorgen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God je weer geven wat je nodig hebt.' (10)

Leef dus gewoon bij de dag; gezond en wel, en geef Hem de eer!

    Rev.Camp     [feb'04]     C063    


(1) Luc.12:31, Math.6:33 (2) Luc.5:19-23 (3) Luc.17:12-19 (4) 1Petr.2:24 (5) 2Cor.12:9 (6) Joh. 11:43 (7) Math.27:52 (8) Ps.84:10 (9) Luc.10:9 & 10:20 (10) Math.6:33 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]