index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Lemings
Het Lemmings effect

In de tijd ver voor de Pentium was er een populair computerspelletje dat 'Lemmings' heet. Van bovenaf vallen honderd mannetjes naar beneden, die doelloos heen en weer beginnen te lopen. Het is de bedoeling sommige ervan gereedschap, materiaal of een functie te geven zodat deze werkers de meute al hakkend en bouwend veilig naar het volgende level brengen.

Kort geleden viel voor de tweede maal in één maand tijd op m'n werk de elektriciteit voor een paar uur uit! Ondanks de stress leverde dat ook nogal wat komisch taferelen op! Al die collega's die opeens niets te doen hadden; zelfs een loopje naar de koffieautomaat was zinloos!

Toen ik het thuis vertelde noemde mijn zoon dat 'het Lemmings effect'. Zijn vergelijking heeft me aan het denken gezet.

In de Bijbel staat ook zoiets beschreven; 'Jezus was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder' en ook had Hij het over 'nog meer schapen, die niet bij deze stal horen'. (1)

'Vader, geef hen gereedschap, maak hen bekwame arbeiders', heeft Jezus onder meer in het hogepriesterlijk gebed gebeden. En er lopen wat schapen los op deze wereld rond!

Ook in Gemeenten kunnen mensen soms even de richting kwijt zijn wanneer door omstandigheden bekende houvast wegvalt. We kunnen het als onplezierig ervaren, maar het kan ons ook prikkelen vaster in onze geloofsschoenen te gaan staan, voor onszelf vast te maken; waarin ligt m'n geloofszekerheid, wat is m'n doel?

De instant consumptie-maatschappij waarin wij vandaag de dag leven kan stiekemweg ook de Gemeenten binnen sluipen als we niet opletten; Zou dit soms de tegenhanger kunnen zijn van het geloof dat de Zoon des mensen verlangt te vinden op aarde, als Hij (terug) komt? (2)

En niet om het een of ander, maar over hoeveel jaar denkt u 'leraar' te zijn? (3) Kijk, persoonlijk houdt ik van een lekker glas melk (en ook een beetje om rede van 1Tim.5:23) maar er wordt tot vijf maal toe wel op iets anders gedoeld in dit verband. (4)

Het zou best wel eens kunnen zijn dat God van ons een 'werker' wil maken; om anderen te helpen. We moeten met z'n allen naar het volgende 'level'! Het leven is tenslotte geen spelletje; het is Bloed serieus!

Dat klinkt zwaar, maar dat is het niet; Hij heeft immers (voor ons) de overwinning behaald! Duik niet weg als Hij je aan wil 'clicken'; Hij heeft immers het -bovenste- beste met ons voor!

    Rev.Camp     [jul'01]     C035    


(1) Mat.9:36, Marc.6:34, Joh.10:16 HB (2) Luc.18:8 (3) Heb.5:12 (4) 1Cor.3:2, 1Cor.9:7,Heb.5:12-13, 1Pe.2:2
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]