index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

De tactiek van de boze...

Op een kwade dag riep satan zijn dienaren van over de hele wereld bijeen voor een ontmoeting.
In zijn openingswoord tot zijn slechte engelen zei hij:
'Wij kunnen de christenen er niet van weerhouden naar de Kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden hun Bijbel te lezen en de waarheid te leren kennen. We kunnen ze er zelfs niet van weerhouden om behouden waarden te hebben. Maar we kunnen wel de christenen ervan weerhouden om een intieme, blijde ervaring in Christus te hebben. Wij moeten oppassen, want als zij die verbinding met Jezus hebben, is onze macht over hen gebroken. Dus laat ze maar naar de Kerk gaan en laat ze maar een behoudende levensstijl hebben, maar ........ steel hun tijd... zodat zij geen ervaring met Christus hebben. Dit is mijn plan: leidt ze af, zodat ze geen houvast vinden in hun Redder. En zorgt ervoor dat ze niet de vitale verbinding met de Hemel zullen vasthouden tijdens het vorderen van de dag.'

'Hoe zullen we dat doen?' riepen zijn engelen.
'Houdt ze bezig met onbelangrijke dingen van het leven en verzin ontelbare plannetjes om hun verstand bezig te houden.' antwoordde de duivel. 'Verleidt hen om te kopen, te kopen, te kopen en dan te lenen, te lenen, te lenen. Overtuigt ze ervan dat ze het liefst 6 of 7 dagen per week, 10-12 uur per dag moeten werken, zodat ze hun levensstijl kunnen ophouden. Weerhoudt hen ervan tijd met hun kinderen door te brengen. Als de familie uit elkaar valt, zal hun thuis hun ook niet langer rust geven van de werkdruk. Over stimuleer hun verstand zo, dat ze de kleine zachte stem van God niet kunnen horen. Zet ze ertoe aan de radio of cassettespeler aan te zetten als ze auto rijden of de tv, de radio of stereo aan te houden en let erop dat hun verstand verstopt raakt en de eenheid met Christus zal worden verbroken. Vul hun koffietafels met bladen en kranten: dreun in op hun verstand met het nieuws, 24 uur per dag. Overstroom hun brievenbus met rommel en valse hoop. Zorgt ervoor dat men zelfs bij recreatiemomenten nog druk is. Laat ze terugkeren van hun vakanties met uitputting en onrust en laat hen onvoorbereid de nieuwe week ingaan.'

'Laat ze vooral niet uitgaan in de natuur (waarin zij tot rust, tot zichzelf en tot God kunnen komen). Stuur ze liever naar drukke amusementsparken, concerten en films. En als de christenen elkaar ontmoeten voor geestelijke vriendschap, laat ze dan prietpraat houden en roddelen ... zodat ze uit elkaar gaan met onrustige gedachten en met hun emoties uit balans. Laat ze maar bezig zijn met zielen winnen, maar stop hun leven zo vol met goede zaken, dat ze geen tijd meer hebben om de kracht van Christus te zoeken. Weldra zullen ze dan werken in eigen kracht en hun gezondheid opofferen en hun familieband, en dat alles voor de goede zaak.'

Het liep uit op een gedenkwaardige samenkomst en de boze engelen gingen maar al te graag hun opdrachten uitvoeren om iedereen druk, druk, druk te maken en overal naar toe te laten rennen... (1)

    Rev.Camp     [med'00]     C029    


(1) Met toestemming overgenomen van URL: http://www.homepages.hetnet.nl/~geschakelduit/ (dec'99)
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]