index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Kaf en koren

In onze taal kennen we heel wat uitspraken en gezegden die regelrecht uit de bijbel komen. Zo bedoelen we met 'het kaf van het koren scheiden' dat we goed en slecht, hoofd en bijzaak uit elkaar willen houden.

Vandaag de dag komt ons brood uit de supermarkt (toch?). Maar voordat je van koren brood kan bakken moet dat koren eerst geoogst en gedorst (dat is het graan uit de halm slaan) en ontdaan worden van strootjes en de omhullende vliesjes (het kaf) voordat het gemalen kan worden.

Tegenwoordig wordt dat in meelfabrieken gedaan, maar vroeger gebeurde dat met de hand. Met een soort schaal wordt het graan in de lucht gegooid en weer opgevangen. Omdat de graankorrels zwaarder zijn, zal het kaf door de wind weg dwarrelen en worden zo alleen de graankorrels weer opgevangen. We noemen deze vaardigheid wannen, een woord dat we ook in de bijbel tegenkomen.

Zo staan er in het oude testament minstens elf vermeldingen dat God [onze] vijanden zal verwijderen zoals dat met het kaf wordt gedaan. In het nieuwe testament haalt Johannes de doper het beeld ook aan wanneer hij het volk oproept tot bekering. (1) Hij doelt dan niet op hun vijanden, maar op zijn niet gelovende volksgenoten. Zware woorden en zeker iets om over na te denken.

Maar het begrip 'kaf en koren' kan je ook toepassen op de hedendaagse mediawereld welke massaal ons denken infiltreert. Je mag tegenwoordig immers niet meer over zwart en wit spreken, want overal zit toch wel wat goeds in? Juist hiermee worden we steeds meer naar een gevaarlijk hellend vlak gedreven.

Op het Internet, hèt informatie medium van vandaag, vinden we dan ook de bonte verzameling informatie over geloof, religie en meningen vaak zij aan zij. En had Jezus ons daar al niet voor gewaarschuwd? (2)

Wanneer u op uw computer ook een bijbelprogramma heeft, doe dan eens een zoekactie op enkel de woorden 'geloof' en 'geloven' en u zult versteld staan hoeveel tekstverwijzingen u als resultaat krijgt! Natuurlijk is het belangrijk dàt je gelooft, (3) maar daarnaast is het zeker zo belangrijk wàt je gelooft. Want zodra je eenmaal samen met de wereld begint [weg] te strepen in de bijbel, zul je op het laats niets meer overhouden; Zelfs Jezus niet! (4)

Wij worden dus opgeroepen te (onder)scheiden, Jezus zal straks gaan scheiden, maar er is nog een partij die het scheiden tot handelsmerk heeft verkozen. We lezen dat het juist satans verlangen is om ons, als gelovigen, te ziften als het tarwe. (5) Ziften staat volgens Van Dale voor zeven, maar ook voor uitpluizen en haarkloven (!). In plaats van de hoofdzaken leidt hij (satan) onze aandacht juist naar de bijzaken.

Op de vooravond dat Jezus ons Zijn koninkrijk beschikt en wijst op een ernstige zaak, maken

wij ons druk over wie het belangrijkste is, in plaats van wàt het belangrijkste is. (6) We kunnen het bestempelen als een menselijk trekje, maar Jezus geeft ons hier wel een blik achter de schermen. Het is een reële factor waar we voortdurend attent op moeten zijn.

Als het goed is hebben wij, als christenen, allen dezelfde belijdenis: Wij zijn vrijgekocht door Jezus bloed! Hanteren wij vervolgens onderling, voor zover dat onze zaak is, een wan of een kam? Jezus sprak hierover tegen Simon; '...let op, satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. Maar Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten.' (7)

Ons geloof is niet altijd zo sterk, dat weet Jezus, maar uit Zijn mond komt ook een aansporing: '...Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof.' (8) Die 'verkeerde weg' kan voor iedereen anders zijn, maar de oproep in dit bijbelvers is voor iedere gelovige gelijk: Sterk met jòu geloof (en met 'geloof' bedoel ik dus niet 'religie'!) je broeders en zusters in hùn geloof.

En lees in 2Petr.1:5-11 maar eens waar dàt allemaal toe kan leiden...
Een geïnspireerde bijbelstudie toegewenst!

    Rev.Camp     [mei'00]     C027    


(1) Luk.3:18 (2) Math.7:15, 24:11, Mark.13:22 (3) Hebr.11:6 (4) Luk.18:8b (5) Luk.22:31 (6) Mark.9:34 (7) Luk.22:31-32a HB (8) Luk.22: 32b HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]