index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Het leven volgens Herman

Wanneer ik deze column schrijf is het nog oktober en lijken de feestdagen rond Kerst en het Millennium spook nog erg ver weg. Mij echoën de liedjes en teksten van het theaterstuk wat de jeugd met Pasen hebben opgevoerd nog letterlijk rond het hoofd omdat ik momenteel bezig ben de audio opnamen ervan te monteren.

Vooral het getuigenis van de 'oude' Herman in dat stuk vind ik heel toepasselijk met betrekking tot het thema waar wij als Gemeente momenteel mee bezig zijn: Wie is Jezus voor mij? Luistert u als het ware met mij mee als Herman verteld:

...In dat Bijbeltje las ik hoe Jezus door Israël wandelde en zei dat Hij Gods Zoon was. Hij sprak over een Koninkrijk van vrede, liefde en gerechtigheid. Hij genas de zieken, wekte zelfs de doden op en gaf ze ook nog te eten. En de mensen die daar naar Hem luisterden, die zagen in Hem een verlosser die God beloofd had en hen van de Romeinen zou bevrijden. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. Nee, Hij was er om hun harten te veranderen. Maar dat vonden ze maar niks. Nee, ze wilden van die Romeinen af. En het werd zelfs zo erg dat ze Hem grepen en ter dood veroordeelden. Ze hebben Hem voor de kruisiging veroordeeld; de ergste dood die er is denk ik. Ze hebben zulke spijkers door z'n polsen geslagen en door z'n voeten, en in z'n 'blote kont' hingen ze Hem aan het kruis.

Wat een vernedering! Maar Hij was zo machtig dat zelfs de dood Hem niet kon vasthouden. Na drie dagen is Hij weer opgestaan. Ongelofelijk! Hij liet zich daarna aan zijn discipelen zien, maar die konden het gewoon niet geloven! Maar Hij zei: Kijk maar naar mijn handen en kijk maar naar mijn voeten; ze zijn doorboord. Toen ze dat zagen geloofden ze het. Toen pas. Hij vertelde hun over het doel, waarom dit allemaal gebeurt was: Hij had alle zonden op zich genomen. Hij is gestorven daar aan dat kruis om alles weg te doen. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Alles wat ik verkeerd heb gedaan. Eigelijk had ik daar moeten hangen! Dat vond ik toch wel boeiend en dacht: Is dat ook voor mij? Ja, het was ook voor mij! Ik weet nu dat Hij levens kan veranderen: Kijk maar naar mij, hoe ik veranderd ben. Ja, ik heb nu weer een doel in mijn leven: Mijn doel is Jezus! Nu heeft mijn leven weer zin. Weet u, ik zou het aan iedereen willen vertellen. Maar je moet wel zelf een keus maken voor Jezus. Leer Hem kennen; Niet een geloof of een Kerk, nee; Hem. Hij is de weg, Hij is de waarheid en Hij is het Leven. Weet u, ik kan u niet overtuigen, dat kan alleen Hij. Het leven volgens mij, het leven volgens Herman, is Pasen. Zonder Pasen is er eigelijk geen Leven, is er geen Leven...

Als u het mij vraagt is dat het evangelie in een notendop! Maar eigelijk is er niet zoveel veranderd; De mensen willen nog steeds van die Romeinen af!

Ik wil u alvast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen en willen bemoedigen met enkele woorden uit Het Boek:

'Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enige ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd. Ik heb de mensen laten zien hoe groot Uw macht en majesteit zijn. ... Door wat Ik gedaan en gezegd heb, weten de mensen nu wie U bent. ... Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven. En zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot geloof en overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd. Ik Bid voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die U mij hebt toevertrouwd. ... Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in Uw woord van waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd. Ik geef Mijzelf voor hen over om hen door de waarheid aan U te verbinden. Wat Ik vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.'(1)

    Leven;
    Hèt Leven;
    Het Leven volgens Jezus!
    Rev.Camp     [nov'99]     C023    
(1) Joh.17 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]