index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Tijd - wijzer

Soms heb ik dat gevoel. Het lijkt wel in de lucht te hangen; haast tastbaar: Er gebeurt iets belangrijks in de geestelijke wereld! Zeker, er is een grote beweging van Gods Geest in onze tijd. En telkens als er sprake is van een geestelijke klimaat-verandering, dan bekruipt vele christenen ook de vraag: Hoe dicht zitten we bij de (weder)komst van Jezus?

Ik merk dat ik daarin niet de enige ben die er 'last' van heeft. Van tijd tot tijd vinden we in christelijke lectuur van diverse pluimage artikelen over eindtijdscenario's. Vele hiervan hebben betrekking op ontwikkelingen rond Israël: De (mogelijke) herbouw van de tempel, de (nog) dicht gemetselde Gouden (Konings) poort van Jeruzalem, etc.

Andere bladen leggen juist de nadruk op voorboden van een (De?) grote opwekking (..). Al deze verschijnselen zijn zeker niet nieuw. Wanneer we bv. de liedteksten van 'Opwekking' door de tijd heen bezien (ruim twintig jaar), vinden we ups en downs in het geestelijk klimaat dat zij representeren. En Johannes de Heer schreef in zijn tijd zelfs een interessant boek met de titel: 'De bruiloft des Lams'.

Tot nu toe niets nieuws onder de zon, of toch wel? Een ieder zal moeten toegeven dat het geestelijk klimaat wereldwijd een enorme verandering vertoont. Maar met de vraag 'hoe gaan we hier mee om' dient zich direct de volgende vraag aan: 'en hoe dan verder?'.

Wij hebben als Gemeente een moeilijke tijd achter de rug en in deze periode was in mijn gebeden veelvuldig de vraag: 'maar hoe dan?!'. We zouden zo graag de tijden van Handelingen zien herleven (..), maar we kunnen onmogelijk de consequenties hiervan inschatten, laat staan ze overzien. Hadden we maar een tastbaar stukje zekerheid ten aanzien van die 'eindtijd'.....

Nee, hoe we ook rekenen of puzzelen, het zal zijn tegen beter weten in; want: 'enkel Mijn Vader weet de ure' heeft Jezus ons gezegd. (1)

Helemaal onwetend zijn we niet; we zullen het herkennen aan de tekenen die er aan vooraf gaan (ook dat heeft Jezus ons gezegd), ook al zijn deze vaak moeilijk te begrijpen.

Toen ik niet zo lang geleden mijn vragen en waarom 's deelde met mijn christen collega, vertelde ik hem dat een aantal aspecten uit een gelijkenis die Jezus vertelde, over de tien dienstmeisjes met hun lampen (2), en wat mij daarin zoal bezig hield:
Als de olie een beeld van de Heilige Geest is, bestaat er dan zoiets als een reserve Heilige Geest?
Als de bruidegom er uiteindelijk toch aan komt, waarom worden dan de vijf teruggestuurd naar een olieverkoper, om vervolgens toch afgewezen te worden?
En waar doelt Jezus op als hij het over die slaapperiode heeft?
Allemaal vragen waar we ook samen niet uitkwamen.

Hij bood aan voor mij deze vragen eens voor te leggen aan zijn voorganger. Kort daarop overhandigde hij mij een cassette met een preek waarin deze gelijkenis aangehaald werd. Zijn verbazing, en ook die van mij, was groot omdat de vermelding op de cassette een datum aangaf van net voor ons gesprek, waardoor de spreker onmogelijk in de keuze van zijnpreek beïnvloed had kunnen zijn!

Niet dat deze preek direct al mijn vragen beantwoordde, maar het gaf mij wel een belangrijke sleutel: De opdracht aan alle tien was hetzelfde, hen overkwam hetzelfde, maar toch was er een verschil wat alles bepalend was: Bij het ontwaken waren er vijf die de draad weer konden oppakken, maar de anderen waren leeg... Zij moesten terug naar de meest elementaire beginselen en verspeelden hiermee zoveel tijd dat ze de bruidegom, en het feest, mis liepen!

Als Zijn komst uitblijft, val dan niet in slaap door dagdromerij! Zorg dat de olievoorraad, bv. door lauwheid, niet zo krap wordt dat het maar de vraag is of je het uit kunt houden tot aan die laatste bazuin!

In onze maatschappij vindt meer en meer een geestelijke vervlakking en normvervaging plaats, waardoor (zo geheten) christenen nog wel een christelijk jargon gebruiken, maar de woorden en begrippen nauwelijks kunnen en durven definiëren! Zij beroepen zich in hun handel en wandel op uitgangspunten die voortkomen uit een christelijke traditie (wat dat ook mag inhouden) in plaats van de Bijbel en persoonlijke keuze. Het gebeurt echter zo geleidelijk aan, dat je je afvraagt; hoe heeft het kunnen gebeuren.

Zijn de woorden 'Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen' (3) hier dan ook van toepassing en plaatsen we ons daarmee boven de zulken? Nee! We zijn eerder geroepen hen te helpen de weg terug te vinden naar niemand anders dan Jezus, het Lam van God!

Houd dus, voor zover het van u afhangt, elkaar wakker. Luister scherp naar wat de Heilige Geest voor ons in petto heeft en bid voor onze voorgangers en oudsten: Dat zij in staat zullen zijn de Gemeente, overeenkomstig Gods plannen voor ons, te leiden.

Laat de gedrevenheid van de apostelen ons tot voorbeeld zijn; Zij hadden alle rede om Jezus' wederkomst spoedig te verwachten, want voor hun ogen waren de wet en de profeten in vervulling gegaan. En toch (of juist daarom) gingen zij de hele toenmalige wereld door om het Evangelie te verkondigen.

Een van onze nieuwe Opwekkingsliederen heeft het over 'de Leeuw van Juda; onze Legeraanvoerder, onze Kampioen'. Titels en beeldspraak die iets uitdrukken van een actueel en actief Koningschap van Jezus!

Als Hij opstaat, zullen wij dan blijven liggen?
Het is tijd om onze olievoorraad te inspecteren, want de bruidegom laat niet lang meer op zich wachten.

    Rev.Camp     [mei'98]     C011    


(1) Mark.13:32 (2) Mat.25:1-13 (3) Efe.4:20
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]