index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Ouderwets goed

Zo'n veertig jaar geleden reed door Nederland een paard-en-wagen met op de huif twee teksten. Aan de ene kant stond: 'Jezus Christus is gisteren en heden de zelfde' en aan de andere kant: 'Is die ouderwetse godsdienst ook voor nu'. (1) De ene tekst eindigde met een uitroepteken en de andere met een vraagteken.

De rondtrekkende jonge evangelisten, want van hen was deze huifkar, riepen de mensen op om de boodschap van het evangelie serieus te nemen, in plaats van deze af te doen als ouderwets gedoe. Maar ook vandaag de dag zou dezelfde leuze als thema voor een evangelisatiecampagne het niet slecht doen!

'Veel mensen lopen in hun zoektocht naar geestelijke ervaring de Kerk voorbij. Ze geloven niet dat daar spiritualiteit te vinden is. Wat zou het goed zijn als we hen konden meenemen naar een gemeenschap waar dynamische, vreugdevolle en extatische lofprijzing is, en waar mensen zich bewust zijn van de levende God en zijn aanwezigheid ervaren.

Een gemeenschap waar heldere uitleg van de Schrift is, die een appel doet op het verstand, waar liefde volop aanwezig is, waar een intens gebedsleven is en waar mensen geloofwaardig getuigen van de werkelijkheid van God. Als uw Kerk zo is, dan kunt u zich veroorloven om nieuwe mensen mee te nemen, en zij zullen God ontmoeten. Als uw Kerk niet zo is, moet u er iets aan doen.'

Het hier aangehaalde citaat van 'Reality 5.0' presentator Michael Green komt uit het december nummer van het blad 'Herstel'. In zijn artikel 'Evangelisatie in een postmoderne cultuur' constateert hij dat we leven in een tijd waarin de mens en het vrije denken centraal staan, en Kerk en geloof door de maatschappij voor nogal ouderwets worden gehouden.

Werd de moderne tijd gekenmerkt door zijn eindeloze discussies aangaande theologische punten, de postmoderne mens ('post' heeft hier de betekenis van 'periode volgend op') sprokkelt zijn eigen 'geloof' wel bij elkaar.

In een EO-gids uit die zelfde periode vond ik een opinieartikel over postmodern christendom.

De auteur hiervan voorziet 'Zwaar weer op til' wat betreft de discussie over vernieuwing in de Kerk onder invloed van de tijdgeest.

Maar het portret dat hij van de postmoderne christen schetst laat juist zien dat deze steeds meer op zoek is naar inhoud en echtheid van z'n geloofsleven (en misschien is het daarom wel dat het botst met traditie en dogmatiek).

Vernieuwing met als uitgangspunt 'terug naar de basis' is geen stap achteruit, maar het herontdekken van Gods eeuwige plan. Dan krijgen wedergeboorte, geestelijke gaven en meer van zulke Bijbelse termen weer inhoud.

Dan kunnen we ons weer veroorloven 'nieuwe' mensen mee te nemen en zij zullen God ontmoeten (...). Mag de beschrijving van de Gemeente zoals Michael Green deze neerlegt dan wat oud klinken (bijna 2000 jaar), ze is zeker niet ouderwets! Sterker nog; ze bruist van het Leven! Want 'Jezus Christus is gisteren en heden de zelfde' en daarom 'is die ouderwetse godsdienst ook voor nu'!

    Rev.Camp     [jan'98]     C009    


(1) Zie boek: 'Je moet je buik omdraaien', JanSjoerd Pasterkamp
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]