index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Orde in de zaal!

Je hoort het voorzittershamertje al kloppen op de tafel: Stilte, orde in de zaal; de rechter doet uitspraak!'.

Als iets uit de hand dreigt te lopen grijpen we, oh zo graag, naar dat hamertje. Ook de leidslieden van Israël lieten eertijds hun hamertje kloppen over de apostelen. Maar Gamaliël, een farizeeër, zei: 'Mannen van Israël, wees voorzichtig met deze mensen. Een hele tijd geleden trokken Theudas en Judas de aandacht. Maar toen zij stierven, gingen hun aanhangers weer hun eigen weg. Daarom raad ik u aan u niet met deze mannen te bemoeien. Laat hen met rust. Want als hun ideeën en activiteiten mensenwerk zijn, komt er vanzelf een einde aan. Maar als ze van God komen, zult u er niets tegen kunnen beginnen.

Dan loopt u gevaar tegen God Zelf te strijden.' (1)

Natuurlijk konden ze niets tegen hen beginnen; Het was Gods werk! Uiteindelijk zette dit evangelie de hele toenmalige wereld op z'n kop!

Ook nu, in onze tijd, is er heel wat gaande in evangelisch Nederland. Gamaliël sprak een wijs woord. Maar, is niet tegenwerken het zelfde als mee- werken?

Willen we God ruimte geven in Zijn handelen, dan dient onze instelling te zijn zoals het gebed van Petrus, Johannes en de hunnen: 'Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat U hun opdraagt. Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens Uw dienaar Jezus optreden.' (2)

Overigens is de inhoud van dit gebed niet meer dan het zendingsbevel van Jezus: 'Vertel aan de hele schepping het goede nieuws. De mensen die het geloven zullen hieraan te herkennen zijn: Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen; zij zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.' (3)

Zal dit altijd zo ordelijk gaan? Ik denk het niet. Onze ordelijke liturgie kan soms danig in de war geraken, maar als daarmee de krachten van het Koninkrijk van God openbaar komen; Prima! Van de eerste Pinksterdag zeiden sommigen dat ze dronken waren; Kom maar Geest van God, we zijn in goed gezelschap!

    Rev.Camp     [jul'97]     C006    


(1) Hand.5:34-39 HB (2) Hand.4:29-30 HB (3) Mark.16:15-18 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]